סיפורים קצרים – לחג פורים

סיפורים קצרים לחג פורים

    הדרך המקורית להצלת המדינה  רבי אלעזר רוקח מאמשטרדם, בעל ה”מעשה רוקח” – היה נערץ ומכובד בעיני מלכות הולנד. שנה אחת, כטוב לבו ביין במשתה הפורים – נכנסו אליו רצים דחופים מאת המלכה, לעורר אותו לבקש רחמים על הארץ ויושביה, כי הסכר הגדול נפרץ והשטפון מאיים להציף את כל המדינה כולה. כשמוע רבי אלעזר […]

עוגיות קוואקר עם שומשום פרווה

עוגיות קוואקר עם שומשום פרווה

חז”ל אומרים שלעתיד לבוא יתבטלו כל החגים מלבד פורים (ויש אומרים גם חנוכה), למרות ששלושת הרגלים הם ציווי מן התורה ואילו פורים הוא מדרבנן, היינו שנקבע על ידי אנשי כנסת הגדולה.

סיפור לחג הפורים

קרני השמש האחרונות התפזרו והערב ירד על ברדיטשוב העיר. היה זה תענית אסתר והיהודים החלו נאספים בבית הכנסת לשמוע את קריאת המגילה.

תצווה-פורים, מצגת “דבש” מלכות

מצגת תצווה פורים

מובא בגמרא שכאשר המן רצה להשמיד ח”ו את עם ישראל, ועשה לצורך כך גורל באיזה חודש יש לו את הסיכוי הגדול ביותר להצליח, הגיע בסוף לחודש אדר