“יעלה תחנונינו מערב”

יעלה תחנונינו

הניגון “יעלה תחנונינו” מביע תחנונים ובטחון חזק בקדוש ברוך הוא שימלא משאלות עמו-ישראל. הניגון מיוחס לר’ פנחס מקוריץ מושר בידי ר’ שלום חריטונוב. פיוט זה מחובר לפי אותיות הא”ב, כשהוא לקרוא… →

לקחת את הקדושה של יום הכיפורים

קדושת יום הכיפורים

עומדות אנו ערב היום הקדוש בשנה יום הכיפורים שהוא נקרא גם “שבת שבתון”. ביום צום זה יש חמישה איסורים: אסור לאכול, לשתות, להתרחץ, לנעול נעלי עור ויש לפרוש מן האישה. לקרוא… →