הלכות ומנהגים של חמישה עשר בשבט

חמישה עשר בשבט

ישנה אימרה ידועה של רבי חיים מצאנז, שהחל מראש חודש שבט ועד אחרי חג הפסח – כל שבועיים יש חג או מועד מסוים לעם ישראל! והיינו שראש חודש שבט – זה כבר יום חגיגי, כי הרי כל ראש חודש הוא יום מיוחד בכמה עניינים, ואינו חול גמור. שבועיים אחרי ראש חודש שבט – חמישה עשר […]

חמישה עשר בשבט, “דבש” מלכות

חמישה עשר בשבט “ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש” הלימוד בעבודת האדם ארץ – הארץ צריכה חרישה ביגיעה רבה כדי להוציא ממנה את מאכל האדם. גם כל יהודי משול לארץ (“אתם תהיו לי ארץ חפץ”) שטמונים בה יהלומים אלא שצריך לחפש אותם, ועד חיפוש אחרי חיפוש וחפירה לעומק האדמה. (בכללות יותר […]

ט”ו בשבט. אילן, אילן, במה אברכך…

ט"ו בשבט

המשמעות העמוקה לפי הגמרא של השיר אילן, אילן: “נפגשו רב יצחק ורב נחמן ושוחחו בדברי תורה שעה ארוכה. כשנפרדו, ביקש רב נחמן: “יברכני, רבי”!