פרשת נצבים וילך, מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת נצבים וילך – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות.

עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ

“בג המלך – פת וילך”

את פרשת ניצבים, תמיד קוראים בתורה בשבת שלפני ראש השנה. לפעמים יחד עם פרשת וילך, ולפעמים פרשת וילך נקראת בנפרד אחרי ראש השנה. גדולי ישראל נתנו לנו סימן מתי “ניצבים” ו”וילך” נקראות יחד ומתי מפרידים אותם, הסימן הוא ב מילים מתוך פסוק בספר דניאל: “וימן להם המלך דבר יום ביומו מפתבג המלך ומיין משתיו”, כאשר המילים “פת בג המלך” מרמזות לנו מתי נפריד את “ניצבים” מ”וילך”: אם “המלך” = ראש השנה בו אנו ממליכים את ה’ למלך על העולם, חל בימים “בג” = שני או שלישי, הרי “פת” = פותתים, מפרידים את וילך
מניצבים. ובלשון ה”טור”: “בג המלך – פת וילך”.
יש מעלה מיוחדת המתגלה דווקא כאשר קוראים פרשיות אלו בשני שבועות נפרדים. פרשת ניצבים רומזת על מצבו של היהודי כפי שנברא על ידי הקב”ה, שהוא בן אברהם יצחק ויעקב, לפני שהתחיל את עבודת ה’ שלו בעולם. גם במילה הראשונה של הפרשה זה בא לביטוי: “אתם ניצבים היום” כמו שאתם. ואילו פרשת וילך רומזת על מצבו של היהודי בגמר ושלימות עבודתו, אחרי שהוא “הלך” = עלה ממדרגה למדרגה ברוחניות. גם זה בא לביטוי במילים הראשונות של פרשת וילך: “וילך משה גו’.. בן מאה ועשרים שנה אנכי היום”. כלומר, אחרי שהוא גמר והביא לידי שלמות את תפקידו ועבודתו בעולם.
ומכיוון שבכל יהודי יש ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, הרי הדבר רומז לשלמות עבודתו של כל יהודי, למצב של “והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה”. ואין הכוונה חלילה להסתלקות הנשמה מן הגוף, אלא שנמצאים בעולם הזה, נשמות בגופים, בכל התוקף של בריאות הגוף, לאורך ימים ושנים טובות ועד לחיים נצחיים, ובמצב זה עומדים בדרגה הכי נעלית, כמו לפני הירידה למטה (“תשוב אל האלוקים אשר נתנה”), ובאופן נעלה יותר באין ערוך (“וילך”), כיון שישנו העילוי של גמר ושלימות כל העבודה. וברור שכאשר משווים את המצב לפני למצב שאחרי רואים יותר את השלמות שנפעלה על ידי עבודת האדם יותר מהשלמות שהייתה באדם לפני העבודה, מה שלא כל כך בולט כששתי הפרשיות נקראות באותה שבת.

לקריאת המשך המאמר  ולהורדה:

להורדה

בשביל לראות את המצגת בצורה מקורית תלחצי על הקישור הבא:
GDE Error: Requested URL is invalid

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*