אימרה חסידית – חודש אלול

החג – י[מות ה]חול…

בחודש זה ישנו גילוי נעלה של י״ג מדות הרחמים. אם כן מדוע אין כולו חג? ומבאר על כך אדמו”ר הזקן: כל מטרתו של אלול היא לחדור לחיינו היום-יומיים, כפי שהם. ימי החולין. ״המלך בשדה״. ולא כפי שהמלך הוא בהיכלו שאז היהודי נמצא בדרגא גבוהה.

שמחה בטוחה…

מהו יהודי נלבב? נכון לבו בטוח בה׳… היינו שע״י הבטחון מגיעים לידי שמחה.

נהרא נהרא ופשטי’ [ידיים ורגליים]…

אב נסע עם בנו ״לעשות״ את חודש אלול והימים הנוראים בבית רבו. שאל הילד את אביו מדוע הרבי מתפלל בשקט ומבלי תנועות? השיב האב: אדם ששוחה במים, הנה אם אינו יודע לשחות – הרי הוא מתיז ומשפריץ מים לכל הכיוונים, אך אם הוא יודע לשחות – הנה שוחה הוא למרחקים מבלי לעורר סביבו השפרצות… [ולאידך, יש הטוענים כי אדם חי שעומד לטבוע חייב לעשות תנועות, וכפי שמספרים על ספינה שטבעה ונשארו ממנה רק שני ניצולים – יהודים. כשנשאלו כיצד הצליחו לשרוד, השיבו בפשטות: דיברנו… ואכמ״ל].

וחטאך בצדקה פרוק…

אחת העבודות החשובות בחודש אלול היא עבודת הצדקה. ומספרים על רבי שמשון משפיטובקא שכשעלה לארץ נכנסו אליו כמה יהודים לבקש ברכה, באומרם כי יש להם משפט מול השלטונות הטורקים ורח״ל צפוי להם עונש קשה. אמר להם: תנו בידי סכום גדול לצדקה וה׳ יעזור.
בית המשפט היה בנוי על מימיה של העיר יפו, וביום המשפט כשעלה הקטיגור במדרגות בית המשפט, נשברה אחת המדרגות והוא נפל אל הים וטבע. כשסיפרו זאת לר׳ שמשון אמר להם: הרי בטעמי המקרא על המילים ״פתוח תפתח״ נמצא ׳דרגא תביר׳…

[ומדאתינן לרמזים בטעמי המקרא, הנה ידוע מה שסיפרו חז״ל אודות התקופה בה אסרה המלכות על הבאת עצים למערכה, והיו יהודים שהעלו עצים לבית המקדש בצורת סולמות, כך יכלו לעבור את המחסומים, וכשהגיעו לירושלים שברו את הסולמות והשתמשו בעצים. וזה מרומז בפסוק ״וביער עליה הכהן עצים״, עליה – דרגא, הכהן – תביר, ששברו העצים למערכה].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*