אימרה חסידית – ראש חודש אלול

לקדש את הלבנה

יהודי שהתגורר בעיירה רחוקה שלח את אשתו במוצאי שבת כדי לבדוק האם ישנה לבנה בחוץ ואפשר לערוך “קידוש לבנה”. חזרה אשתו פנימה ואמרה: “א שיינע לבנה” (יופי של לבנה). יצא היהודי החוצה והנה הכל מעונן עד כי לא רואים מאומה. כעס ושאל את אשתו: “מפני מה אמרת לי א שיינה לבנה?” השיבה אשתו: “כנראה הלבנה איננה טיפשה כמוני! מיד כששמעה שאתה בא לקדש אותה – ברחה”…

בכלל מנה – מאתיים…

הרה”ח ר’ אלי’ ע”ה גראס, שהיה מראשוני התמימים ב-770, כשפרצו פעם לביתו, גנבו גם מטבעות של דולר בודד (עשויים כסף) שקיבל מהרבי. נכנס ר’ אלי’ ליחידות והתלונן בפני הרבי על אבדן הדולרים. נתן לו רבי מטבע כסף נוסף ואמר: “בזה כולל ומוסיף בכל הקודמים”.

ידועים סיפורים רבים על אנשים שפרצו לביתיהם, ואילו את הדולרים של הרבי לא גנבו. אחד מאנ”ש, אתרע מזלו ובפריצה שהיתה בביתו  נגנבו גם “שטרות ברכה” שקיבל מהרבי. כשקבל על כך בפני הרבי, שאל האם דבר זה מהווה סימן ש…? השיבו הרבי (תוכן): “כן, סימן שהמנעולים לא היו מספיק טובים…”

איגלי מילתא למפרע…

יהודי אחד טען בפני חברו  כי בעת שהוא מתפלל אינו מרגיש בשום דבר. למחרת בעת התפילה, הגיע חברו ודקר אותו באמצעות סיכה. היהודי המתפלל התאפק ולא הגיב. דקרו חברו פעם נוספת – חזקה יותר, והמתפלל החל לצעוק. אמר לו חברו: “והרי אמרת שאינך מרגיש דבר?!” ענה המתפלל: “אמת, ראית בעצמך שבפעם הראשונה לא הרגשתי”…

אם אין “אני” לי(כנס)…

סיפר המשפיע הרה”ח ר’ חיים שאול ע”ה ברוק: פעם דפק חסיד על דלתו של אדמו”ר הזקן. שאל הרבי: “מי שם?” והשיב החסיד: “אני!”, שכן ידע שהרבי יזהה את קולו. אמר הרבי: “אם יסתר איש במסתרים ואני – לא אראנו”. המתין החסיד שעה קלה  ונקש שוב בדלת. שאל הרבי: “מי שם?” ענה החסיד: “לא אני!” . אמר הרבי: “אם יסתר איש במסתרים ואני לא – אראנו”… ופתח לו את הדלת.

בכיסו ובכוסו, (בכעסו) ובביטולו…

חסיד ניכר בשלושה דברים: ‘בייטל’ (=ארנק) – כמה נותן לצדקה. ‘ביטול’ – שמעביר על מידותיו, ‘בוטל’ (=בקבוק) – באמירת ‘לחיים’…

לזהות את המחשב/ות…

יהודי התלונן פעם בפני חברו שאינו יודע מה לעשות עוד כדי להתגונן מפני ה”מחשבות זרות” שיש לו. ענהו החבר: אלו אינן מחשבות זרות, אלו המחשבות שלך…

הפרשה הג'(מילה)…

שיכור אחד ניסה להיגמל משכרותו אך ללא הצלחה. שלח את התפילין לבדיקה ומצאו שבמקום “למען תזכרו” כתוב “למען תשכרו”… (למי שאינו בקי, הרי ש”פרשת ציצית” (הג’) לא מופיעה כלל בתפילין…).

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*