אימרה חסידית – ואתחנן

להיות ב[תוך ה]מסגרת…

״אעברה נא ואראה את הארץ״ והלא אם יכנס לארץ ודאי שיראה אותה, וביאר רבי מ״מ מקוצק: ייתכן שיסתובב אדם בארץ ישראל לארכה ולרחבה, ועדיין לא יראה כלום משגב קדושתה…

הליכה – לא רק כדי לאבד משקל

“כל המהלך ד׳ אמות בארץ ישראל נמחלין כל עוונותיו”. מדוע הילוך ד׳ אמות בארץ ישראל הוא מצוה? שכן בכל ד׳ אמות יושב קבצן…

נכון לומר קודם התפילה…

ידוע אמנם שאמירת ״שמע ישראל״ היא התייחדות הכי גדולה עם הקב״ה, אך צריכים לזכור את דברי המשנה: מאימתי קורין את שמע . . משיראה את חברו . . ויכירנו… שאהבת ישראל היא הקדמה לאהבת ה׳.

מה שלא הולך בכח – הולך ביותר כח…

את ה׳דלת רבתי״ שבמילה אחד דרשו החסידים: ד׳ זו גדולה היא וצורתה כגרזן, שצריכים לבקוע ולחדור/להחדיר אל תוך המוח והלב פנימה…

טובה ראייתה…

ידוע שההפטרה היא מעין הפרשה, ועלה ברעיוני קשר נוסף על דרך ה׳דרש׳: בהפטרה מופיע הפסוק ״שאי סביב עיניך וראי…״ ומתאים עם המובא בפרשת
״שמע״ – שאו מרום עיניכם וראו…

סוכר (שגרם) מר(ירות)…

בזמן הרעב ששרר לאחר המהפכה הבולשביקית, הצליח החסיד הנודע ר׳ בנציון פיל להשיג קצת ׳סוכר׳, ונתן מזה לר׳ איצ׳ה ״דער מתמיד״. התחיל ר׳ איצ׳ה לבכות: ״ומשלם לשונאיו על פניו״ – הנה מקבל אני שכר בעוה״ז…

לית מילתא דלא רמיזא…

בהפטרת נחמו אומר הנביא: ״על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון״. אולי מכאן ״מקור״ לאלו המקפידים לפחות ל׳שבת נחמו׳ לעלות ל״הרים״… כמו-כן נאמר ״רגלי מבשר״ ולכן יש המשכשכים רגליהם בוואַסער [= מים].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*