הכנה רוחנית לחמישה עשר באב

חמישה עשר באב

אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו… ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך! אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת ה’ היא תתהלל”!

(תענית כו, ב)

מדבריו של רבי שמעון בן גמליאל ניכר כי יום ט”ו באב נחשב מאוד בלוח השנה היהודי עד כדי הקבלתו ליום הקדוש בשנה – יום הכיפורים.

ההלכה מציינת כי מיום חמישה עשר ואב באילך אדם השולח מכתב לחברו יכול לאחל לו “כתיבה וחתימה טובה”. התלמוד מציין כי מיום זה ואילך הימים מתקצרים והלילות מתארכים, ולפיכך מי שמוסיף בלימוד תורה בלילות – יוסיף חיים על חייו. בנוסף, יום חמישה עשר באב מבטא את העליה שאחר הירידה – הגאולה שצומחת מתוך החורבן שבתשעה באב.

(Visited 1 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*