אימרה חסידית – פנחס

נחת משולש…

על הפסוק “וראה בנים לבניך שלו על ישראל “, אמרו : מתי רואה האב נחת מבניו , אחרי שכבר יש להם ילדים משלהם , והטעם לזה : לילדים יש בדרך- כלל תלונות על אביהם שלא נתן להם את מה שרצו , לא דאג להם מספיק וכו’… אבל אחרי שנולדים להם ילדים והם חווים את ה”אבהות”, הרי הם מבינים אותו…

ולהוסיף שבכלל בעניין הנכדים מתבטא העניין של “מותר האדם מן הבהמה”, כי קשר בין אב ואם לבנם, קיים גם אצל בעלי חיים (יונקים וכו’) , אבל קשר של דור שלישי-נכדים- אינו נמצא אצל בעלי חיים. ובכלל אמר מי שאמר :”אם הייתי יודע איזה נחת מביאים הנכדים- הייתי מדלג על שלב הילדים “…

שותפים תורניים…

אומרים בכל יום בתחילת התפילה וכן בסיום תפילת “שמונה עשרה”  : “יהי רצון…שיבנה בית המקדש … ותן חלקנו בתורתך”. ויש כאן ביאור נפלא : הקב”ה, הוא בונה את בית המקדש, ואילו חלקנו בבנייתו – הוא על ידי לימוד התורה. וזהו הפירוש ” ותן חלקנו בתורתך“.

תיקון בשכלול…

 ידועה השאלה: יש מקומות בדברי חכמינו, שכתוב שבית המקדש השלישי “בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים”, ואילו במקומות אחרים כתוב כי בית המקדש ייבנה בידי אדם, היינו על ידי בני ישראל. וכן פוסק הרמב”ם, שהמקדש ייבנה על ידי מלך משיח עצמו, וידוע הביאור בזה, שבעצם אין כאן שום סתירה: המקדש עצמו אכן ירד מהשמיים, אבל את שערי המקדש ש”טבעו בארץ שעריה”,  יעמידו בני ישראל.

ויש להוסיף, שענין זה מרומז גם בכתוב “והראנו בבנינו, ושמחנו בתיקונו” – את בנינו של המקדש אנו רק נראה, שכן ירד משמים, אבל ב”תיקונו” – השלמת הבנין והעמדת השערים –  אנו נשמח, שכן יהיה זה מעשה ידינו…

פארבייסען לתרופה…

ומידי דברנו אודות סגולות של התוועדות חסידית, ידוע שכמה פעמים הורו לנשים שהיו זקוקות לישועה, שיכינו פארבייסען להתוועדות חסידית (עוגות, סלטים וכדומה), וזה יועיל להן. ואולי אפשר לפרש הטעם לזה, שכשמגיע לשולחן איזה מאכל טוב, מיד שואלים המסובים “מי הכין מאכל זה” ומזכירים את שמה של האישה בהתוועדות, וממילא אומרים גם שהיא צריכה ומברכים אותה, וכנ”ל: “מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול”…

נוגע בנפ”ש…

בדרך כלל, אומרים את “פרקי אבות” בתקופה שאחרי שבועות, ג’ פעמים. ותחילתן (בדרך כלל) בפרשיות הבאות: נשא, פנחס,   שופטים. וסימנך – נפ”ש.

עצה טובה…

מספרים על  אחד מהרבנים, שכשהגיע לראיון ורצה להוציא פתק כלשהו מכיסו – הבחין המראיין שיש לרב 5 עטים ושאלו: לשם מה צריך כבוד הרב 5 עטים? ענה לו הרב: עט אחד – כדי לכתוב דברי חולין, שני – לכתיבת דברי תורה, השלישי משמשני בעת כתיבת פסקי הלכות”, הרביעי – “עט הזהב” המשמש לחתימה… שאלו המראיין: אם כך, לשם-מה העט החמישי? השיבו הרב: “כדי שיהיה לי עט”…

כאן (לא) משכירים רבנים…

“וקנה לך חבר” בא להדגיש ולחדד את הנאמר קודם במשנה “עשה לך רב”, לומר לך: רב צריך לעשות וחבר צריכים לקנות, ולא להיפך…

וסרח העודף…

יהודי נכנס פעם לחנות. כשניגש לשלם בקופה, הוציא שטר של 13 דולר והגיש למוכר. לתמיהת המוכר לפשר השטר, מיהר והסביר: “זהו שטר חדש שיצא, ומגיע לי 7 דולר עודף”.  השיבו המוכר מיניה וביה” אין כל בעיה, תחכה שיצא שטר של 7 – ואתן לך…

עין רואה…

סח יהודי אחד לחברו: “פעם, הייתי נכנס לחנות מכולת עם 10 דולר והייתי יוצא כשבידי “כל טוב מצרים”…שאלו חברו: “והיום?” השיבו היהודי: “היום ישנן מצלמות”…

אחוות  (ה)שנוררים…

“שנורר” ניגש אל אחד המתפללים ב”כותל” וביקש נדבה. הוציא האדם מכיסו 10 דולר ואמר ל”שנורר”: “בבקשה, אני מעוניין שתחזיר לי 9 דולר עודף”. אמר לו השנורר: “חכה רגע” והלך. לאחר כמה דקות חזר ועמו עוד 9 שנוררים…

(Visited 5 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*