אמירה חסידית – בלק

562 צפיות

מה אי אפשר לומר?

כשפגש פעם יהודי א’ בהחסיד המפורסם ר’ מענדל פוטערפאס, ביקש ממנו שיספר לו “משהו אותנטי” שלא נדפס עדיין באף ספר. ענה לו ר’ מענדל: “היום כבר כותבים דברים שלא היו, אז אני יכול לספר לך משהו שלא כתוב”?…

גאווה מניין?

“שב ואל תעשה עדיף” – שב במקום שלך ואל תייחס לעצמך עדיפות ועליונות על הסובבים אותך.

תפילה בהידור

“רבי אליעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי” – כאשר נותנים צדקה לעני לפני התפילה, נעשית התפילה מהודרת, “הדר” מצלי. 

 

כתיבת תגובה