נרות שבת קודש

 

פרטי המצווה

הדלקת נרות כל ערב שבת קודש היא חובה וזכות גדולה ונפלאה, להביא אור ושמחה לבית היהודי, כבר על היהודיה הראשונה – שרה אמנו, מספר המדרש שהיא הדליקה נרות בערב שבת וחז”ל קבעו זאת כמצווה וחובה לדורות, “הדלקת נר בשבת – חובה”. את החשיבות הגדולה של נרות שבת אפשר לראות מההלכה שגם עני מרוד, חייב לחזר אחר הפתחים ולאסוף תרומות לקנות נר לשבת!

המצווה להדליק נר בכל חדרי הבית בהם נמצאים בשבת ובמיוחד על שולחן הסעודה. יש להדליק נרות גדולים שידלקו לפחות עד רדת החשכה ומה טוב שידלקו עד סוף סעודת השבת. נהגו להדליק נרות בפמוטים נאים ומהודרים העשויים מכסף.

מספיק להדליק נר אחד, כיוון שכבר החדר מואר ואינו חשוך, אך למעשה נוהגים להרבות בנרות, ולפחות שנים. יש מדליקות שבעה נרות ויש עשרה. יש המדליקות כמניין בני המשפחה. השל”ה הקדוש אומר שאין צורך להדליק את כל הנרות על שולחן הסעודה ואף אם הם מפוזרים בבית – הם מצטרפים.

בזוהר משמע שאין להניח את הנרות על שולחן הסעודה אלא בצד דרום של החדר, אך רבים מפוסקי ההלכה סוברים שעיקר המצוה היא להדליק על שולחן סעודת שבת. וכן נהגו נשיאי חב”ד, וכן הרבי הורה למעשה.

עת הדלקת הנרות היא ‘שעת כושר ועת רצון’, לכן נהגו הנשים לאחר ההדלקה בעת שהם מכסות עיניהם ומברכות – להוסיף תפילות ובקשות.

סיבות

כמה סיבות מצינו להדלקת הנרות:

א) לכבד ולהדר את השבת, כדברי המדרש “כבוד השבת – נרותיה הן כבודה”. והנרות הדולקים על שולחן סעודת-השבת מפארים ומכבדים את הסעודה.

ב) לענג את השבת: חושך משרה אווירת מרירות, עצבות וצער, כדברי רש”י: “בני אדם מצטערין לישב בחושך”, ואור משרה אווירה נעימה ושמחה, אדם מתענג ביושבו במקום מואר. והיות שבשבת צריכים להתענג ולשמוח, לכן מדליקים נרות.

אור נחוץ במיוחד בעת ובמקום הסעודה, כי כשהשולחן מואר בנרות – הסעודה יותר משובחת ומשביעה, כדברי חז”ל “חובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג”, כי “אין שביעה אלא במראית העין”. לפי זה יש דגש מיוחד שהנרות יונחו על השולחן שאוכלים עליו את הסעודה.

ג) בתלמוד ישנו עוד טעם – “שלום בית”: בבית חשוך אפשר ל’היכשל בעץ או באבן’ וליפול, “הולך ונכשל באפילה”, והנפילה עלולה לגרום לכעס ומחלוקת. לכן כדי לשמר את השלום והאחווה בבית, אנו מצווים להאיר את הבית בנרות.

בספרי חסידות מסבירים שפעולת השלום של הנרות נובעת גם מכוחם הרוחני: נרות שבת מפיצים בבית אור קדוש, נפלא ומיוחד, המשכיח כל מיני מחלוקות ומריבות, עצב ודאגה שבימות החול, ומשרה אווירה שבתית של רוגע ושלווה, חדווה ושמחה, המביאים לשלום בית אמיתי (בשפת החסידות: מידת החסד ממתיקה את הדינים והגבורות).

זאת ועוד, האור מלמד אותנו להביט אך ורק על הצדדים החיוביים, הטובים והאמיתיים שיש בבית ובמשפחה, ולא על הצדדים האחרים, וזה המפתח להשגת שלום בית אמיתי. כי גם אם ישנם קשיים מסוימים – מצליחים להתגבר עליהם, אם מסתכלים וחושבים רק על נקודות האור החיוביות הקיימות, ולא על הדברים השלילים. ושעת כושר להסתכלות כזו היא כשאור נרות השבת דולק – ושורה אווירת רוגע ושלווה.

סגולות

המדליקים נרות שבת – בביתם ישורר שלום ושמחה, ויהיו חיים טובים וארוכים לכל בני המשפחה, ויזכו לגדל בניהם לתורה ויראת שמים: “הרגיל בנר יהיו לו בנים תלמידי חכמים”, “בנים קדושים שיהיו אור של העולם בתורה וביראת ה’ “.

בתלמוד אמרו שאור הנרות מאיר ומשפיע אפילו על המלאכים: “שני מלאכי השרת מלוין לאדם בערב שבת כו’, אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר יהי-רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו; ואם לאו – מלאך רע אומר יהי-רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כורחו”.

עוד אמרו חז”ל שבזכות הנרות: “מוחלין לו על כל עונותיו וניצול מדינה של גיהנום”. זוכים למשיח ואורו של הקב”ה: “אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון. איני מצריך לכם לראות באורה של חמה, אלא בכבודי אני מאיר לכם .. הקב”ה מאיר לישראל”.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*