Getting your Trinity Audio player ready...

זמירות שבת

הניגון על פיוטו של האריז”ל אזמר בשבחין מיוחס להרה”ח ר’ הלל מפאריטש שהיה מנגנו בסעודת ליל שבת קודש. מצרפים פה תירגום לעברית.

 

תרגום לעברית

אזמר בשבחים להכנס בפתחים, של שדה התפוחים, שהם קדושים.

נזמין אותה עתה בשולחן חדש ובמנורה טובה, שמאירה על ראשים.

ימין ושמאל וביניהם כלה. בקישוטים יוצאת בבגדים ולבושים.

יחבק אותה בעלה, וביסוד אשר לה, שעושה לה נחת, כתוש יכתוש.

צעקות וגם צרות, בטילות ושובתות, רק פנים שמחות, ורוחות עם נפשות.

שמחה רבה תבוא, פי שניים, ואור לה יגיע וברכות רבות.

קרבו שושבינים, עשו תיקונים (לכלה), להרבות במזונות, ודגים עם עופות.

לעשות נשמות ורוחות חדשות, בשנים ושלושים (דרכים), ובשלושה ענפים.

ועטרות שבעים לה, והמלך העליון, שיתעטר הכל בקודש הקדשים.

רשומים וסתומים בתוכה כל עולמות, רק עתיק יומין, הלא הכה יכה.

יהי רצון לפניו, שישרה על עמו, שיתענג לשמו, בממתקים ודובשנים.

אערוך בדרום מנורה הנעלמה, ושולחן עם לחם, בצפון אשכין.

ביין בתוך הכוס ואגודת הדסים, לארוס וארוסה לחזק חלושים.

נעשה להם כתרים במילים יקרות, בשבעים עיטורים, שעל גבי חמישים.

השכינה תתעטר בששה לחמים לכל צד, בווים תתקשר, ובמיני (בשמים) צבורים.

שובתים ונעזבים, הטמאים המרוחקים, המזיקים המעיקים, וכל מיני כשפים.

לבצוע על הפת, כזית וכביצה, שני יו”דים לקוחה, סתומים ומפורשים.

שמן זית זך, שטוחנים הריחים, ומושכים הנחלים בתוכה בלחישות.

הלא נאמר סודות, ומלים הגנוזים, שאינם נראים, טמונים וכבושים.

נתעטרה הכלה, בסודות של מעלה, בתוך הילולה זו של מלאכים קדושים.

2 Responses

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *