אימרה חסידית שווה חיוך- ראש חודש סיון

תמונה מ(ספרת) כסף…

הרב כהנמן, ראש ישיבת פוניבז’, הגיע פעם לביתו של ׳גביר׳ וראה ב׳חדר ההמתנה׳ תמונה של אדם עם הדרת פנים, שהתברר כאביו של בעל הבית. התבונן הרב בתמונה ואמר: ״אח… כזו תמונה! כזו הדרת פנים!…״ אני מעוניין לשים תמונה זו ב״אוצר הספרים״ של הישיבה…

ה׳גביר׳, שנהנה מהמחמאות על אביו, הסכים מיד. כשראה שהרב ממשיך להתבונן בתמונה שאל: מדוע הרב מתבונן? השיב הרב: אני מתבונן בעובדה שאין לנו בישיבה ״אוצר ספרים״
כלל… זקוקים אנו לתקציב/מימון עבור בנייתו…

המלמד…

החסיד בעל מסירות נפש ר׳ בערקה חן – היה ה׳מלמד דרדקי׳ במשך עשרות שנים. פעם הגיעה משלחת לבקר ב׳חיידר׳, ונכנסה לכיתתו של ר׳ בערקה.
בהיכנסם ראו שה׳מלמד׳ שואל את אחד התלמידים שאלה, ומשראה שהלה שותק ואיננו משיב – יצא עמו מהכיתה, ניגש אל הברזים הממוקמים בחוץ, לקח ספל ונטל את ידיו של התלמיד.
כשנסתיים השיעור, שאלו אנשי המשלחת את ר׳ בערקה לפשר הדבר. והוא אכן הסביר: תלמיד זה – בעל כשרונות הוא, ולכן הנחתי שהוא ככל הנראה יודע את התשובה. משראיתי כי איננו משיב – הבנתי שכנראה לא נטל את ידיו בבוקר כדבעי, ולכן אינו מדבר (יודע)…

אל תעש עצמך כעורכי הדיינין…

בחור ובחורה ש׳סגרו שידוך׳, בנסעם מה׳ווארט׳ נהרגו ל״ע בתאונת דרכים, ולמעלה, הפנו אותם ישירות לגן-עדן. בכניסתם, שאלם ה׳פקיד׳: האם יש לכם איזו משאלה מיוחדת? והשיבו: כן. כעת ׳סגרנו שידוך׳ ורוצים אנו לממש את הדבר ולהתחתן. הסכים המלאך ומינה/שלח מישהו מיוחד לארגן את החתונה.
הזמן חלף אך הממונה איננו… כעבור חודשיים הוא מופיע לפתע, ואומר: צר לי על העיכוב, אך מה אעשה ולוקח זמן רב למצוא ׳רב׳ בגן עדן…
אמרו לו המשודכים: תראה, מצטערים על טרחתך, אך לשוא היא, שכן מאחר שעבר זמן רב, הפכנו בדבר שנית ונוטים אנו ״לפרק את החבילה״…
הסתכל עליהם הממונה במבט מתחנן ואמר: חודשיים תמימים נצרכו למצוא ׳רב׳ בגן עדן, אתם מתארים כמה זמן יקח למצוא כאן ׳עורך דין׳?!..

בשר[ות] טוב[ות]…

ידוע ביאורו של אדמו״ר הזקן שה׳קללות׳ [דאזלינן מיניה] – כולן ברכות בעצם. נוסף על הפירוש הידוע ב׳קללת׳ ״ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם״ – שתוכלו לאכול את הבשר המוגש על ידי בניכם ובנותיכם, שישמרו על כשרות האכו״ש, הנה שמעתי עוד ביאור יפה: שתשבעו מהבשורות הטובות של בניכם ובנותיכם, ע״ד ״שמועה טובה תדשן עצם״…

תכלית הידיעה שלא נדע…

בעיירה אחת נפטר הרב וחיפשו מישהו שימלא את מקומו. הגיעו לעיירה כמה וכמה מועמדים שכל אחד מהם רצה להיות הרב החדש. אמר להם ראש הקהילה: בשבת, כל אחד מכם ידרוש בבית הכנסת, ומי שדרשתו תהיה הטובה ביותר-ייבחר להיות רב קהילתנו. אך, על הדרשה לעמוד בארבעת הקריטריונים הבאים: עליה להיות קצרה, קשורה לפרשת השבוע, אמתית ושיהיה בה חידוש.

ואכן כשהגיעה השבת, עלה כל מתמודד בתורו ואמר את דרשתו. נכבדי הקהל לא היו מרוצים, אצל כל אחד מצאו חיסרון אחר: האחד לא היה אמיתי , השני לא כל כך קצר, השלישי לא ממש קשור לפרשת השבוע ועוד.

לבסוף קם המועמד האחרון ואמר: “אין לי שום דבר להגיד על פרשת השבוע”, מיד שמחו ראשי הקהל וקיבלוהו עליהם לרב , בנימוק: היה זה בקשר עם פרשת השבוע, אמיתי, קצר וכמובן גם חידוש גדול שרב לא ידע כלום על פרשת השבוע…

 

(Visited 7 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*