שלוש דרגות באהבת ישראל

זו למעלה מזו!

הרב הקדוש רבי זושא מאניפאלי, לא היה מסוגל לראות דבר רע על יהודי. כאשר יהודי התנהג שלא כראוי, דרגת האהבת ישראל של ר’ זושא הייתה כזו שפשוט לא ראה זאת.

מעלה מיוחדת זו, עזרה לו להתמודד בעולם הזה עם הרבה, הרבה קשיים: עוני, חוליים וסבל… כי הוא פשוט לא הרגיש את הרע! לא התייחס לזה…

אך לא כך היה ר’ זושא, תמיד.

פעם אחת כשישב ר’ זושא בחדר ההמתנה אצל רבו, המגיד ממעזריטש, והתכונן להיכנס ליחידות, נכנס למקום יהודי, עשיר ומדושן. כשהתעניין העשיר האם כאן מחכים לרבי, ענה לו ר’ זושא: כן, אבל אתה, איך אתה מעיז לבוא כך אל הרבי? לתמיהתו של אותו עשיר, פירט לו ר’ זושא את עברותיו…

נבהל האיש, וברח משם כל עוד נפשו בו.

ישב ר’ זושא והרהר תשובה בליבו. כשנכנס אל המגיד ביקש תקנה! ואז, ברכו המגיד שלא יראה יותר רע ביהודי! ואכן כך היה

להרב הקדוש רבי לוי-יצחק מברדיטשוב הייתה אהבת ישראל כזו, שגם כאשר ראה דבר בלתי רצוי ביהודי, היה תמיד מלמד זכות ומליץ טוב על אותו יהודי.

ומסופר שר’ לוי יצחק פגש פעם, יהודי שמעשן ביום כיפור, ניגש אליו בעדינות ואמר לו, יהודי יום כיפור היום, אולי שכחת?! ענה לו: אני יודע שהיום יום כיפור…

אולי שכחת שאסור לעשן ביום כיפור?! ענה לו: לא, יודע אני שאסור לעשן…

פנה ר’ לוי יצחק בתפילה לבורא העולם: תראה יהודי זה, עד כמה הוא נזהר לא לשקר!

ואילו מורנו הבעל שם טוב הקדוש, ראה בכל יהודי את כל החסרונות שלו וגם הוכיח אותו על כך. עבודתו הקדושה לא הייתה דווקא בלימוד זכות על אותו יהודי, אלא שהבעש”ט אהב כל יהודי עם כל החסרונות שלו כפי שהוא, גם בלי לימוד זכות. זהו “ואהבת לרעך כמוך” כמו את עצמך, ב”אהבה עצמית”. כשם שאדם אוהב את עצמו כמו שהוא, למרות חסרונותיו, כך צריך יהודי לאהוב את רעהו “כמוך”, עם כל החסרונות.

ואדמוה”ז מביא לכך ביאור נפלא בתניא:

על יהודי, להגביר את הנפש על הגוף, ולהתבונן בכך שכולנו חלק מהשלם! כמו אברי הגוף, שצריכים לשמור ולגונן אחד על השני ולא חלילה לפגוע אחד בשני.

ויותר מכך צריך להתבונן ולחשוב על כך, שהנשמה של כל יהודי היא חלק אלוקי, ואף אחד לא יכול לדעת איזו נשמה גדולה וחשובה יותר, הגוף הוא רק הלבוש!

התבוננות זו תביא אותנו לאהוב כל אחד ואחד, ולכבד אותו!

דרגה כזו של אהבת ישראל, תהווה הכנה טובה לקבלת התורה, כאיש אחד בלב אחד.

שנזכה בקרוב לקבל גם את ה’תורה החדשה’ בהתגלות מלך המשיח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*