ענייני בורר בשבת – לא בתוך סעודה

דינים שונים  והלכות בורר בשבת – לא בתוך הסעודה

מותר לברור לצורך בהמה, חיה ועוף, אך בתנאי שמזונותיהם עליו. אבל אם אין מזונותיהם עליו – אסור לברור בשבילם

פירות שנתפזרו במקום מלוכלך, כמו מקום עפר וכדומה, אפילו כשאין הפירות מעורבים עם העפר אלא מונחים עליו – אסור לאסוף את הפירות לתוך הכלי אלא כדי לאכלם לאלתר

אם אינו מוציא את הפסולת מתוך האוכל, אלא מזיז אותה ממקום למקום, והכל נשאר מעורב כבתחילה – אין הדבר בגדר בורר, ומותר לעשות כן

דברים המסודרים ומונחים זה ליד זה, ואפילו נוגעים אחד בשני, כגון מאכלים בארגז או במקרר אין בזה משום בורר, ומותר לקחת אותם באיזה אופן שירצה

אסור לאדם לברור בשבת ממאכלים שאינם שלו, כגון מי שהיה צריך למאכל ואין לו, והלך לשכנו כדי לברור וליטול

העוקצים של הפירות והירקות, שעל ידם הפרי מחובר להענף – אין בהפרשתם משום בורר, ומותר להפרישם. וזאת מכיון שיש לזה גדר של דבר הניכר, ודברים הניכרים אינם נקראים תערובת כלל, כנ”ל בכתבות הקודמות

נייר אפייה, שהוא דבוק בתחתית החלות והעוגות – מותר להסירו, ואין בזה משום בורר

האוכל עם אחרים במסיבה, ואחד מהם רוצה באותו המין שבורר חברו – מותר להבורר לברור אותו המין שהוא אינו רוצה בו כדי ליתנו למי שרוצה בו

אם טבל את החלה במלח, ועלה על החלה מלח יותר מרצונו – מותר לנער את חתיכת החלה כדי להסיר את המלח מעליה

עוזרת ישראל במטבח הרוצה לברור כדי לגמור עבודתה אסור לה לברור לצורך סעודה שאין בני הבית עומדים לאכול עכשיו, וכן אסור לברור בשביל זמן מאוחר אף שעושה כן משום שלא תהיה אפשרות לברור בזמן הסעודה

מותר לברור לאלתר לצורך אחרים שיאכלו זה לאלתר אפילו אינו אוכל עמהם כלל, וטוב להחמיר לאכול מעט מאותו דבר שמבורר לצורך אחרים

ישנם אנשים שנוהגים בכמה מנהגים וחומרות לכבוד שבת, ולפעמים ההעדר הידיעה – זוהי הסיבה לכמה מכשולים בהלכות שבת, גם בדברים החמורים שבהן. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, ולא לעשות דברים שאינם ידועים לכל ואין הכל נוהגים בהם, בלי להתייעץ תחילה עם מורה הוראה.

ובהעדר האפשרות לשאול את מורה הוראה על אתר – ראוי מאוד להתנהג בכל הדברים האלה על פי הכלל הידוע: שב ואל תעשה עדיף! כי בוודאי יש הרבה יותר כבוד לשבת, אם נזהרים בהלכותיה כראוי.

ולסיום הדברים – נביא מאמר אחד מדברי חכמינו, המדבר על גודל החשיבות והמעלה  של שמירת שבת כהלכתה.

כתוב במסכת שבת, דף קי”ח עמוד א’: כל המענג את השבת – נותנים לו נחלה בלי מצרים. רש”י מפרש, שבלי מצרים – היינו בלי גבול.

יוצא אם כן, ששמירת השבת היא קשורה עם העניין של בלי גבול. ולכן עלינו לזכור לפני בוא יום השבת ובמשך כל השבת כולה, אשר שבת קודש – איננה מצווה פרטית, אפילו חשובה ככל שתהיה, אלא היא מצווה כללית, הקשורה עם הכלל שכולל הכל ומקיף הכל – הגאולה האמיתית והשלימה!

לכתבה ראשונה בנושה הלכות בורר בסעודת שבת

(Visited 11 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*