אופנים המותרים בבורר – בורר אוכל מתוך פסולת

אופנים המותרים בבורר

הנה לדוגמה – בורר אוכל מתוך פסולת. הבורר אוכל לאכילה, ואח”כ התברר שהוא פסולת, כגון שבירר פרי, וראה אח”כ שהפרי הוא  רקוב – לא עבר על איסור בורר, ואין צורך להחזירו לתערובת

אבל אם מתחילה לוקח את הדבר כדי לבדוק אם הוא אוכל או פסולת – אז, אם התברר שהוא פסולת, צריך להחזירו לתערובת, ודווקא באופן כזה אינו עובר על איסור בורר.  ואם אינו מחזירו – אכן עובר על איסור זה. ויש אומרים שגם האופן הזה מותר, ואין בזה איסור בורר

תערובת כלים של בשר וכלים של חלב – אין  בברירתם משום בורר, ולכן יכולים לקחתם גם כדי להשתמש בהם שלא לאלתר

כאשר נותרו בכלים וקערות מאכלים שונים, אם הם מעורבים באופן שאין בהם משום בורר, כגון חתיכות גדולות – מותר להפרידם ולהעבירם כל אחד לכלי הראוי לו, ולהחזירם למקומם או למקרר, גם כשאינו צריך למאכלים אלו בשבת

מותר להפריד שני מיני פסולת זה מזה. וכגון שיש לפניו תערובת פסולת דברים גושיים עם פסולת נוזלים, ורוצה להפרידם ולהשליך הדברים הגושיים בפח אשפה, והדברים הנוזלים לשפוך לכיור – מותר. וכן מותר לחלק האשפה לסוגים, ולסדר כל סוג וסוג בשקית בפני עצמה כדי לזורקה בפחים נפרדים

חפצים או מאכלים מותר לשוטחן על גבי השולחן כדי שיתפזרו, ויהיו מרוחקים זה מזה, ויוכל לסדר כל דבר במקומו

שני מיני דגים שחלוקים בשמם נחשבים לשני  מינים שונים לגבי איסור בורר

נייר הדבוק לחלה, כנהוג שבעת האפיה מניחים נייר תחת החלה כדי שלא תדבק לכלי שאופים בו, או כדומה – מותר להסירו סמוך לסעודה

אם נשארו על השולחן שיירי חלות וכדומה מעורבים עם שאר הפסולת – מותר לבררם כדי להשליכם בנפרד, מפני כבוד הפת, שלא להשליכו בביזיון עם שאר הפסולת

חתיכת דג או בשר שהניחו עליו חתיכת גזר שניכר בפני עצמו – מותר להסיר את חתיכת הגזר, ואין בזה משום בורר

מיני אוכלים המונחים זה על גבי זה ואינם דבוקים, אם אין כוונתו אלא להגיע למין התחתון – מותר, ואין בזה איסור בורר

לחם שיש עליו נמלים וכדומה – מותר לנענעו בכוח עד שיפלו הנמלים ממנו, אבל דווקא אם הוא סמוך לסעודה

לכתבה ראשונה בנושה הלכות בורר בסעודת שבת

(Visited 18 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*