הלכות בורר בשבת – לפני ואחרי הסעודה

בורר אחרי הסעודה

  • מותר לשפוך לתוך הכיור שאריות של אוכל שמעורב בהם רוטב, אע”פ שהם מסתננים במסננת שבכיור.
  • מיני אוכלים המונחים על גבי מדפים בתוך המקרר אחד ליד השני – אין נחשבים למעורבים, ולכן אין בהם משום בורר, ומותר לקחת אותם איך שרוצים. אבל האוכלים המונחים במקפיא, אשר שם האוכלים מונחים נערמים בלי סדר ומעורבים יחד – יש בזה משום בורר, ולכן אסור לקחת אותם אלא כדין בורר, היינו שיקח על מנת להשתמש מייד. וזמן הנצרך להפשרת המאכל מקפאונו – נחשב בכלל מייד, ולכן מותר להוציא את המאכל מהמקפיא, להפשירו ולאכלו מייד.
  • המשתמש במפת פלסטיק וניילון וכיו”ב בשעת הסעודה, ואחרי הסעודה מגלגל את המפה עם שאריות האוכל כדי לזרוק לאשפה, ומצא שבין הפסולת נתערבו מאכלים טובים או כף וכיו”ב, אם הם ניכרים מייד בעיני בני אדם – מותר לסלקם מן המפה, או לפזר מקודם כל התערובת, ואח”כ כשהאוכל והפסולת כבר מופרדים מותר לבררם.
  • מותר בשעת פינוי השולחן לסדר כל סוג אשפה בפני עצמו, כגון קופסאות נייר וכלי זכוכית וכיו”ב, שמטעם הממשלה צריכים לסדר כל סוג אשפה הנ”ל בכלים אחרים, כי אין זה בורר אוכל מתוך פסולת, אלא פסולת מתוך פסולת.

בורר סמוך לסעודה – בורר לאלתר

  • מותר לברור סמוך לסעודה, אע”פ שיודע שהעוגה זו עשויה לימשך זמן רב.
  • השיעור של סמוך לסעודה הוא – משעה שהציבור יוצא מבית הכנסת.
  • בסעודות שמשתתפים בהן הרבה אנשים, ונדרש זמן רב להכנת הסעודה כזו – יש לשער כמה זמן צריך להכנת הסעודה, כדי שיהיה הכל מוכן לעת בוא האורחים, ומזמן הזה מותר להתחיל לברור את מה שצריך להכנתה.
  • ההיתר לברור סמוך לסעודה הוא – אפילו אם יאכל את מה שבירר רק בסוף הסעודה. ואפילו אם תימשך הסעודה כמה שעות – כל מה שיאכל קודם סיום הסעודה נקרא בורר לאלתר (בורר כדי לאכול מייד)
  • אסור לברור בקבוק משקה המעורב עם בקבוקים אחרים שלא בסמוך לסעודה, כדי להכניסו במקרר
  • אם אין יושבים בסעודה אלא במסיבה, כגון שאוכלים פרות דרך עראי, וכמו שנהוג במסיבת שלום זכר וכיו”ב – אסור לברור אלא סמוך ממש לאכילה.

לכתבה ראשונה בנושה הלכות בורר בסעודת שבת

 

 
 
 
(Visited 8 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*