בורר אוכל מתוך הרוטב

חתיכות אוכל מתוך הרוטב

חתיכות אוכל הנמצאות ברוטב – אם הן קטנות, כמו ירק וכיוצא בזה, יש בהן משום בורר.  אבל אם הן גדולות, כמו בשר וכדומה, שניכר ועומד בפני עצמו – אין בזה משום בורר, ומותר להוציא אותן מהרוטב או לשפוך את הרוטב מתוכן.

אם מעורב כמה מיני חתיכות בהרוטב – דינם ככל תערובות שני מיני אוכלים, ויש בזה בורר.

אסור לברור גזר או אטריות מהמרק על מנת להניחם בצד ולא לאכלם, כי זה נקרא בורר פסולת מתוך אוכל. ואם בורר המין שרוצה לאכול, ורוצה לאכלו מייד – מותר. ודווקא אם עושה כן בידיים, או בכף רגיל. אבל לברור עם כף מנוקב – אסור.

קופסה שיש בתוכה דגים, ורוצה להסיר את השמן הצף על פני הדגים – אין צריך לזרוק מעט מהדגים יחד עם השמן, כיוון שהשמן צף ואינו מעורב עם הדגים, ואין בזה איסור בורר. אבל קופסת סרדינים, או טונה, וכל כיוצא בזה,  שהשמן מעורב בהם – אסור לשפוך השמן לבדו, וצריך לשפוך מעט מהדגים גם כן.

אסור להוציא רוטב מתוך הסיר שיש בו בשר וירקות וכדומה, אם אינו רוצה לאכול עתה אלא הרוטב.

סיר שיש בו רוטב וגם בשר וירקות וכדומה – מותר לשפוך הרוטב שצף על גבי חתיכות האלה מלמעלה, ואפילו עושה כן כדי לא לאכול מייד, כי אין על זה שם בורר כלל. ואם שופך גם את הרוטב שנמצא בין החתיכות – יש על זה שם בורר. אך יש מקילים בזה, ואומרים, שגם הרוטב הנמצא בין החתיכות אין בו איסור בורר כל זמן שהוא קולח, אבל אם הוא רק מטפטף – יש בזה איסור בורר לכל הדעות.

ולפי זה, אם שופך את הרוטב שמעורב בין החתיכות – הולכים בזה אחר הדבר שרוצים לאכול. אם רוצים לאכול מה ששופך מהסיר – נקרא אוכל מתוך הפסולת ומותר, ואם רוצים לאכול הנשאר – אסור לשופכו.
ויש אומרים שהולכים אחר הדבר הנשאר בסיר. ולכן אם רוצים לאכול מה ששופך – אסור מטעם בורר.

השופך רוטב מן הסיר – אסור להצמיד כיסוי הסיר ולהשאיר פתח צר כדי להריק המרק לבדו, בלי הבשר והירקות. וצריך להשאיר פתח גדול, שיוכל ליפול גם מהאוכל.
וכן הדין אפילו אם הבשר והירקות נמצאים עמוק למטה בתחתית הסיר, ועל גביהם צפה שכבה גדולה של מרק. אבל מותר להצמיד ידיים לסיר בעת ששופכים ממנו המרק, כדי לעכב הבשר והירקות שלא יצאו. אך לא יסנן בין האצבעות, שהוא כעין מסננת.

לכתבה ראשונה בנושה הלכות בורר בסעודת שבת

(Visited 15 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*