יום הסתלקותו של אדמו”ר האמצעי

לפני הסתלקותו רמז אדמו”ר האמצעי על כך לחסידים באומרו על שנת תקפ”ח שיהיו בהם גזירות.

בהזדמנות אחרת אמר שכשאביו, אדמו”ר הזקן, נלקח לפטרבורג בפעם השניה, בהיותו בגיל 54 ובחר בייסורים וכפי הנראה השאיר לי את האפשרות השניה – הסתלקות.

לאחר חגי חודש תשרי כשאדמו”ר האמצעי חזר לליובאוויטש, חלה ונאלץ לשהות בנעז’ין. חוליו התגבר וכל פעם שהיו נוגעים בו הוא היה מתעלף. מצב זה נמשך עד ליום ח’ בכסלו. באותו יום רצה לכתוב חסידות על ענייני חנוכה, אך כיון שהעולם שרוי בצער, לא רצה להתענג בכתיבת החסידות ועל כן לא כתב. במקום זה אמר לחסידיו שילכו לבתיהם בשמחה ושיאמרו “לחיים”. בלילה התעלף רבות וביקש שילבישו אותו כתונת לבנה, פניו האדימו והחל לשבח וללמד זכות על כלל ישראל. ביקש שוב מהחסידים להיות שמחים, כי השמחה ממתקת דינים.

ביום רביעי ט’ בכסלו שנת תקפ”ח התחיל אדמו”ר האמצעי לומר בהתלהבות גדולה מאמר חסידות על הפסוק “אחרי ה’ תלכו”. לקראת עלות השחר סיים את המאמר במילים “כי עמך מקור חיים מחיי החיים” והסתלק בהיותו בן 54.

אדמו”ר האמצעי השאיר ספר תורה שעבר בירושה לבנו רבי מנחם נחום ומשם לנכדיו משפחת פופקו; ר’ יצחק חיים פופקו ור’ מרדכי דובער פופקו. כיום מוחזק ספר התורה בבית הכנסת “בית תורה דמשק אליעזר” בפלטבוש (ניו יורק).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*