ניגון של אדמו”ר הזקן ארבע בבות

ארבע בבות הוא הניגון החשוב והעמוק מבין ניגוני חסידות חב”ד. את הניגון חיבר אדמו”ר הזקן בהיותו אצל רבו, המגיד ממעזריטש.

לניגון ארבעה ‘בתים’ המכונים בבות, המקבילים לארבעת העולמות הרוחניים; אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. כל תנועות הניגון מכוונות לעניינים רוחניים ולכן נזהרים חסידי חב”ד לנגנו בדייקנות גדולה ורק במועדים וזמנים שמחה מיוחדים.

משמעות הניגון

הניגון בנוי בסדר של עליה מלמטה למעלה. על דרך התפילה שפותחת בברוך שאמר, ממשיכה בפסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, קריאת שמע ומסיימת בשמונה עשרה. כל קטע מהניגון פועל פעולה פרטית, בדרך פנימית או בדרך מקיף. בניגון זה ריכז אדמו”ר הזקן את שיטתו בחסידות ודרך העבודה של חסיד חב”ד. כל אחד מארבעת קטעי הניגון מקביל למספר עניינים:

  • עולם רוחני.
  • אות משם הוי’.
  • דרגה בנשמה.
  • אור אלוקי.

זמנים בהם מנגנים את הניגון

בשל משמעותו הרוחנית העמוקה, נזהרים חסידי חב”ד לנגנו בדייקנות גדולה ורק במועדים וזמנים שמחה מיוחדים. מקובל בשם הצמח צדק, שבימות החול (מלבד הזמנים האמורים), נגינתו עלולה לעורר קיטרוגים ח”ו.

בין הזמנים המתאימים לניגון ד’ בבות: שלושה רגלים, פורים, י”ט כסלו, י”ב תמוז, חודש אלול, ימי הסליחות וכן בשעת הובלת החתן לחופה ובסיבובי הכלה סביב החתן. אדמו”ר הרש”ב התבטא שי”ט כסלו הוא ראש השנה לניגון ארבע בבות. כמו כן מנגנים בשמחות ברית מילה, בר מצוה, ובסעודת החתונה.

קודם הניגון ארבע בבות, מקובל לנגן ניגון הכנה לד’ בבות, ניגון עתיק, אשר היה חביב על הרבי הרש”ב.

מסגולות הניגון

הרבי המהר”ש: “בעת שמנגנים נגונו של הרבי הזקן זהו זמן המוכשר לתשובה, מפני שאז עת רצון למעלה”.

אדמו”ר הרש”ב: “כשמנגנים את הניגון בהתעוררות פנימית זהו זמן המוכשר לתשובה והתקשרות; וכשמנגנים את הניגון בטהרת הלב, אחר תרומת הדשן נכונה בתיקון חצות לאחר קריאת שמע שעל המיטה באמיתיות ואחר תפילה במאמץ עמוק, אפשר לפעול ישועה פרטית בבנים וחיים.”

אדמו”ר הריי”צ: “בידינו הבטחה שכאשר ינגנו את הניגון מתי שיהיה והיכן שיהיה, ישמע זאת הרבי (אדמו”ר הזקן) וירגיש, באיזה מדריגות גבוהות שרק יהיה. אלא שזה תלוי בהכנות המקבל”.

כשמנגנים ניגון זה אצל הרבי בהתוועדויות, הוא מדגיש שינגנוהו במתינות גדולה וברצינות עמוקה. על הבבא הרביעית חוזרים, שלוש פעמים.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*