“עשה כאן ארץ ישראל”

השבוע מלמד אותנו הרבי לחיות עם הגורל. בפרשתינו מסופר על חלוקת הארץ לשבטים.
לכל שבט יש את הנחלה שלו בארץ, והציווי האלוקי הוא לחלק את הארץ על פי הגורל.
התהליך נעשה באופן הבא:
חלקו את שטח ארץ ישראל ל12 חלקים, 12 נחלות, והניחו את שמות הנחלות בכלפי. כתבו את שמות 12 השבטים על פתקים ואותם הניחו בכלפי אחרת. 
אלעזר הכהן הגדול עמד והכריז ברוח קודשו, איזה פתק עומד לעלות עכשיו, איזו נחלה לאיזה שבט, ואז משה רבנו הוציא פתק אחד מכל כלפי, ואכן היו אלא השבט והנחלה שהכריז עליהם אלעזר הכהן הגדול.
רוח הקודש הגלויה של אלעזר הכהן באה וגילתה שהגורל אינו מקרי, אלא זהו אכן רצון ה’.
אך בזאת לא תם הטקס…
נס מופלא ארע, וכאשר היה מוציא משה רבנו את פתקי הנחלות, היה צווח הפתק וקורא :”אני גורל פלוני, עליתי לשבט פלוני”, ושואל הרבי לשם מה עושה הקב”ה כזה נס, כאשר אנו יודעים כמה יקר הטבע לה’?

עונה על כך הרבי באמצעות סיפור. חסיד מבוגר, שעבד את ה’ כל ימיו ניגש את הרבי שלו- הרבי הצמח צדק, וביקש ברכה לעלות לארץ ישראל. 
הורה לו הרבי הצ”צ : “עשה כאן ארץ ישראל”.  שואל הרבי, איך הופכים חו”ל לארץ ישראל??
ויותר מיכך לשם מה להשקיע עבודה כה רבה ופנימית בשביל זה?? הרי השאיפה היא להגיע אל ארץ ישראל ולהאמין שבכל רגע בא משיח ובניסים גלויים מכניס אותנו פנימה!
והתשובה היא שעצם זה שיהודי נמצא בחו”ל זה אומר שיש לו שם שליחות! והשליחות היא להפוך את חו”ל לארץ ישראל. לטהר את האוויר בתורה, במצוות, וכך מטהרים ומקדשים כל מקום ברחבי העולם. למה? כי זה שאני נמצא כעת בדרך אל ארץ ישראל, ולא בתוכה אומר שיש משמעות לדרך. ולא רק למטרה. לכן בכל צעד שאני עושה, בכל מקום שאני עוברת, על לשאוף להפוך אותו לארץ ישראל, ארץ שעיני ה’ אלוקך בה.

מה זה אומר בנפש?
ארץ – קשור לארציות שבנו. למקומות הנמוכים, המזוהים עם הנפש הבהמית. 
התפקיד שלנו להפוך את הארץ לארץ ישראל. ארץ שרצתה לעשות רצון קונה- רצון ה’. 
דברנו על כך שארץ ישראל זה ראשי תיבות יא– ספירהכתר. הכתר מונח מעל הראש, מעל המוחין, ולכן הוא למעלה מטעם ודעת. למעלה מהגיון. גורל. 
כמו הנחלה בארץ הגשמית שעל כל יהודי לכבוש, כך המקום הרוחני, התכונות המיוחדות של הנפש הבהמית שעלינו לכבוש.
זה הגורל שניתן לנו מאת ה’, וממנו נובעים הכשרונות והיכולות שלנו, כמו גם הקשיים.
וראשית כל עלינו לקבל את העבודה המיוחדת הזו, ולרצות בה, עד שנהפוך את הארציות שבנו, הנפש הבהמית, לארץ חפץ של הקב”ה. כמו שכל האוצרות הכי גדולים טמונים עמוק באדמה, כך האוצרות שגנוזים בנפש הבהמית שבנו, המחכים שעל ידי התמדה בלימוד תורה, בקיום מצוות מתוך מסירות, נגלה אותם. ונאיר בהם את העולם באור של גאולה. וזו גם התשובה ללמה הגורל עצמו היה צווח ואומר. החלוקה של ארץ ישראל לשבטים היא לא רק הכנה, אמצעי לכיבוש הארץ אלא היא מטרה בפני עצמה. בקדושה אין חילוק בין אמצעי למטרה, כי הקב”ה טבע את הסדר שלכל מטרה חייב להיות אמצעי, מכאן שהקב”ה רוצה שנעבור את הדרך, ובכל צעד נשקיע מחשבה דיבור ומעשה. לא עשיה כלאחר יד, לא רק את מה שהכרחי אלא את כל מה שקיים בנו. 
בכל צעד, לעבר הגאולה האמתית והשלמה. וכאשר תכף ומייד תבוא הגאולה, ויקויים מה שכתוב במדרש- שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות לא יהיה זה נס מנותק מהעולם, אלא התוצאה של עבודת היהודים ב’עשה כאן ארץ ישראל’ בכל שנות הגלות.

לסיכום
כאשר עוסקים בכיבוש הארץ, שניתנה לי על פי הגורל, חשוב להיות מרוכזים בכל שלב בכיבוש, ולהשקיע מחשבה, דיבור, ומעשה ללא דילוגים. 
וככה בעצם הופכים את הארץ, ואפילו ארץ שהיא חו”ל לארץ ישראל. וזה יתגלה בע”ה בגאולה האמתית והשלימה תכף ומייד ממש!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*