למה חייבים לברך?

למה אנחנו צריכים לברך על אוכל ושתיה? ממה אנחנו נהנים ולמה לא על כל דבר מברכים?

אמרו חז”ל: “אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן  העולם הזה בלא ברכה… כאילו נהנה מקדשי שמים שנא’: לה’ הארץ ומלואה…”  על פי דברים אלו נקבע להלכה כי חייב אדם לברך ברכת הנהנין על כל דבר שגופו נהנה ממנו כמו אכילה ושתיה. אבל שיש לבן אדם הנאת ממון כמו קבלת משכורת או רווח אחר הוא לא חייב לברך.

כן. חייב אדם  להודות לה’ על כל טובה שהגיעה לו, אך לא על האוכל והשתיה שאז מטרת הברכה – לבקש רשות מה’ להנות מזה. ולא ככה לגבי טובות אחרות – הברכות הם רק דרך להודות לה’.

נשאלת כן השאלה: מה הבדל בין הנאת גוף (אוכל, שתיה, וכד’) ובין הנאת ממון (שכר, רווח, נכס)? הרי משניהם נהנה אדם מהעולם הזה כשנאמר “לה’ הארץ ומלואה”?

התשובה טמונה בהבדל שבין אופן מסירת  הגוף והנפש לאדם לבין אופן מסירת הממון הרכוש לאדם: נפש וחייו של האדם נמסרו לו מהקב”ה רק בתור פיקדון ולא לבעלותו, לכן נפסקה ההלכה שאין לאדם רשות על גופו כלל להכות וכד’.

למרות זה ממון  של האדם נמסר לו באופן כזה שהאדם נעשה בעליו “והארץ נתן לבני אדם”. אמנם גם הממון עדיין הוא בבחינת “לי הכסף ולי הזהב נאום ה'”. גם הממון הוא בסופו של דבר של הקב”ה, אך בשלב הזה הוא ניתן לאדם בנתינה גמורה ולא כפיקדון.

לכן אם הגוף והנפש של האדם הם של הקב”ה, אז גם הנאה שלהם של הקב”ה בבחינת “קדשי שמים” ואסור לאדם להנות מהם כלל בלי ברכה. ואילו נכסי האדם נמסרו לבעלותו ושייכים לו, אז אין צורך לברך בשביל להנות מהם.

מסופר על אחד מגדולי חסידיו של אדמו”ר הזקן,  שהיה סוחר עצים גדול. פעם ערך את חשבונותיו, וכשסיים את החשבון ורשם את המילים “סך הכל” כתב בפשטות: “אין עוד מלבדו”!

זה היתה תחושתו האמתית של החסיד, שגם בשעה שהוא עסוק בעסקיו ומנהל את חשבונותיו בענייני ממון ורכוש שבפועל ניתנו לו, הרי “סך הכל” הוא – “אין עוד מלבדו”.

על ידי הכרה כזאת ועל ידי הכרה תמידית בבעלות של הקב”ה על העולם באמצעות אמירת ברכות כנטילת רשות, מגלים את האמת של הבריאה ומכינים את העולם לייעודו בזמן הגאולה, כאשר הכל יראו ביעני בשר ש”אין עוד מלבדו”.

(עפ”י לקו”ש חלק ל”ד – שופטים)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*