מה הוא הניגון?

 מה הוא הניגוןבמה בהמה יוצאה?

קרה לכן שהייתן צמאות להתפלל, אך הנפש חסומה?

כמה פעמים טרדות היומיום, ואינסוף המטלות השגרתיות שלנו סותמות לנו את מעיין התפילה?

איך ריבונו של עולם, ניתן להוציא את הבהמה הקטנה שבנו, להתנתק לרגע מהעולם החומרי שסובב אותה, ולהשתפך בתפילה אמיתית?

מסכת שבת, פרק ה’ משנה א’ : “במה בהמה יוצאה, ובמה אינה יוצאה?”

המשנה שואלת באיזה אופן ניתן להוציא בהמה בשבת, ועונה, “כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר”. בפשט המשנה ‘שיר’ הינה טבעת הקושרת את החבל לבהמה, והמשנה פוסקת שבהמה אשר יש לה “שיר”- טבעת כזאת, יכולה לצאת והימשך על ידו.

בסוד הדברים, אדמור הזקן מסביר : בעלי השיר- אלו נשמות ומלאכים.

זמן התפילה- הינו השבת של היום שלנו.

 מהי העבודה שעל ידה ניתן לגרום לנפש הבהמית לצאת מהחומריות שבה, ולהתפלל באמת?

על כך הוא עונה, “כל בעלי השיר יוצאין בשיר”.

הניגון

 ניגון קדוש מוציא את הנפש הבהמית מהמקום הגלותי שהיא נמצאת בו, “ונמשכין בשיר”- הניגון הוא גם זה מחזיר אותה, שלמה ומתוקנת יותר.

יוצאין בשיר- זהו “הרצוא”, היציאה מעצמינו, מהבהמה שבנו.  נמשכין בשיר זהו ה”שוב”. החזרה המתוקנת לעולם העשייה.

  וסיים אדמור הזקן :”השיר והזמרה בשעת תפילה יש בהם משום סגולה להוציא את הנפש הבהמית, ולברר את הטוב וכן לעורר את הכוונה הפנימית”

 סגולה עצמית –  הניגון מסוגל לגעת בעצם הנפש הבהמית, ומתוך המקום הזה לתקן ולברר אותה.

ובהכרח זה מעורר אצל היהודי את הכוונה הפנימית: היכולת להיות מכוון וקשוב לחלק אלוקא שבו.

שנזכה.

שלוש דרגות בניגונים:

1 ניגון מכוון – ניגון שרבי חיבר או בחר בו.

2 ניגון המביע משהו- כמו שאצל חסידים ראשונים היו ניגוני תשובה, ניגוני התבוננות, וכ’.

3 ניגון שוטה- ניגון שאינו מביע שום דבר, ואינו מכוון לשום דבר.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*