למה אין מסכת חנוכה בתלמוד?

שגיאה במסד הנתונים של וורדפרס: [Unknown column 'blog_id' in 'where clause']
SELECT postnumber, SUM(cntaccess) as visits FROM hxrsz_top_ten_daily WHERE postnumber = 13298 AND blog_id = 1 AND dp_date >= '2023-05-22 0:0:0' GROUP BY postnumber

מסכת חנוכהידועה השאלה, מדוע אין במשנה מסכת על חנוכה? ואף על פי שענייני חנוכה אמנם מופיעים במשנה ובגמרא, במסכת שבת – אך אין בש”ס מסכת שלימה, שתהיה כל כולה מקודשת רק לענייני חנוכה. והרי על פורים יש לנו מסכת, זוהי מסכת מגילה! אבל חנוכה – מה נשתנה?

בדברי האחרונים אנו מוצאים כמה תירוצים על זה. יש שתירצו, שאכן הייתה במשנה מגילה כזו, אבל אחר כך אבדה. ומובן שהתירוץ הזה – הוא דוחק גדול ופליאה גדולה, כי לכאורה לא שמענו ולא ראינו שאיזושהי מסכת תאבד ותעלם מן המשנה! ואדרבה – יש מספר עצום של ראיות שאין הדבר כן. ואף על פי שיש כמה מסכתות שלימות שנאבדו מן התלמוד הירושלמי – אך הדבר הזה לא שייך כלל לגבי המשנה. כך שהתירוץ הזה הוא די דחוק ומעורר הרבה תמיהות.

עוד יש שתירצו, שמכיון שנר חנוכה היא מאוד יקרה וחביבה על כולם (וכמו שכתב הרמב”ם: “מצות נר חנוכה – חביבה היא עד מאוד!”), לכן בזמן המשנה רובם ככולם היו בקיאים היטב בהלכות האלה, ולא היה צורך במסכת מיוחדת.

עוד תירוץ – שהלכות חנוכה בזמנם היו כתובות בספר הידוע, שנקרא “מגילת תענית”. הספר הזה הוא חבור של התנאים, ושם נמנו כמה וכמה ימים בשנה, שבהם אירעו מאורעות של שמחה וישועה לעם ישראל, ולכן הם אסורים בצער ותענית. ומובן שבין המאורעות האלה חג החנוכה תופס אחד המקומות המרכזיים. ובספר הזה גם כתובות הלכות חנוכה. מגילת תענית – הוא ספר די נדיר היום, אבל בזמן המשנה הוא היה מצוי ביד כולם. ומכיון שכן – אין צורך להקדיש להלכות חנוכה מסכת מיוחדת.

אלה הם התירוצים שתירצו האחרונים, כל אחד כפי דרכו, על השאלה הנוקבת זו. ואכן כל אחד מהתירוצים האלה – מהוה נושא בפני עצמו בעולם הלמדנות התורנית, נושא עמוק ומפולפל. אך יש על זה עוד תירוץ, מתלמידי הבעל שם טוב. אמנם התירוץ הזה אינו בדרך הפשט – אבל כמה גדולה ונשגבה הקדושה והמתיקות שבו…

תלמידי הבעל שם טוב אומרים, שלכן יש מסכת על פורים ואין מסכת על חנוכה, כי חג הפורים היה – ונגמר! הרי עניינו של חג הפורים הוא – ההצלה של עם ישראל מגזרת המן הרשע. וכיון שבני ישראל ניצלו – בזה בעצם נגמר ונסתיים חג הפורים!

אבל חג החנוכה – אינו כן. כי הרי עניינו של חג החנוכה – המלחמה עם היוונים והמתייוונים. והאמת היא, שהמלחמה הזו עוד לא נסתיימה! כי למרות שלכאורה הכל הסתיים בניצחון המוחלט של בני ישראל – בכל זאת הפן הרוחני של המלחמה הזו עוד לא נגמר. המלחמה של היוונים, כידוע – הייתה בעיקר מלחמה רוחנית, מלחמה נגד התורה והמצוות. והמלחמה הזו – הרי נמשכת היא בכל דור ודור! בכל דור ודור יש כאלה שנלחמים נגד התורה והמצוות, ובכל דור יש צורך להתגבר עליהם ולהילחם בהם. אמנם בכל דור יש לנלחמים האלה לבוש שונה ומיוחד, לבוש שלא היה להם בדור הקודם. אבל הכוונה שלהם היא תמיד אותה כוונה, אחת ויחידה – “להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך”. לכן המלחמה הזו נמשכת תמיד, בכל דור ודור ובכל יום ויום.

ולכן הדבר לא נגמר עדיין, ועוד מוקדם מדאי לכתוב את המסכת על חנוכה – כי חנוכה עוד לא נגמרה, המלחמה נמשכת!

כמה נשגבים ומלהיבים הדברים, וכמה הם ראוים לצדיקים שאמרו אותם…

 

(Visited 242 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*