מדוע ביהדות קשה כל כך הגיור?

…המשך הספר של נחמה גנוט “מודעות עצמית – תניא”

הרבה אנשים שואלים מדוע היהדות מקשה כל כך על הרוצה להתגייר, להצטרף?

מי שלמד פעם יהדות כראוי ולמד גם את פרק ב’ בתניא, שואל שאלה הפוכה:

כיצד בכלל ניתן להפוך גוי ליהודי?

על פי היהדות, נפשו של היהודי שונה מזו של הגוי, ההבדל בינהם הוא לא תרבותי אלא מהותי, יהודי לא יכול לעולם להשתנות  וגם אם ימיר את דתו, ישאר יהודי, ואם כך השאלה המתבקשת היא:

“כיצד אדם שלא נולד יהודי, יכול להפוך לכזה”

יש אנשים שמתקשים לקבל את רעיון שיש שוני מהותי בין גוי ליהודי, הם טוענים שהם אינם מבחינים בהבדל מהותי כל כך, ואולי הטענה הזאת מוגזמת או מופרכת חלילה.

כדי לענות על השאלות, מה ההבדל המהותי בינינו ? ומדוע הוא אינו מורגש כל כך כלפי חוץ?, כדאי ללמוד את פרק ב’ בספר התניא

אדמו”ר הזקן פותח את הפרק העוסק בנפש היהודית במילים:

“והנפש השנית בישראל, היא חלק אלוקה ממעל ממש”

מדוע מגדיר אדמו”ר הזקן נפש זאת בשם הנפש השנית? והרי זאת הנפש העקרית המייחדת אותנו כעם הנבחר?

והסיבה לכך היא, שהנפש האלוקית לא מתגלה מיד בנפשו של האדם, גם מבחינת הזמן, וגם בהתנהגותה.

הנפש הטבעית, היא הנפש הגלויה הבאה מהקליפה היא שוכנת באדם בשיא עוצמתה כבר מרגע הלידה, והיא הנפש הדומיננתית והבולטת.               הנפש האלוקית לעומתה מגיעה לאדם טיפין טיפין, ונכנסת לגופו בשלמות ובגילוי רק ביום בר או בת המצוה, ולכן רק אז הוא מחוייב במצוות.

(מעניין לציין שתי המלצות של הרבי מלובביץ, כיצד להקדים מעט, את תחילת כניסת הנפש האלוקית לרך הנולד: 1. על ידי הכנסת פרק התהילים של שיר המעלות עטוף לחדר הלידה 2. בלידת בת, לא לחכות לשבת אלא לתת לה שם כבר בהזדמנות הראשונה.)

היצר הרע נקרא בפי חז”ל : מלך כסיל וזקן, לעומת היצר הטוב המכונה נער חכם ומסכן.

הנפש הבהמית שולטת עלינו באופן טבעי, גלויה ובולטת כמו הקליפה, כדי לחוש את הנפש האלוקית נדרשת עבודה, צריך לקלף את הקליפה כדי להגיע לפרי.

אבל חשוב לזכור שמאחורי הקליפה – הגוף והנפש הבהמית שלנו מסתתרת נפש מיוחדת ביותר, כמו שכתוב:

“והנפש השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש”

כן. אדמור הזקן מדגיש שזה ממש כך, חלק אלוקי, חלק זה לא קיים בשום נברא בעולם מלבד העם היהודי, שאלו בניו של המקום, ואצלם הוא עובר בתורשה, כפי שמוסבר בהרחבה בפרק יח’.

אנשים רבים החיים בין הגויים, טוענים לא פעם שהם אינם חשים שהיהודים מיוחדים כל כך, ושאלה זאת מתעוררת במיוחד כאשר הם חושבים על נישואי תערובת, או גיור קל.

האמת היא שמעלתם של ישראל באמת לא תמיד נמצאת בגילוי, וכפי שאנו מודים לה’ כל יום על ה: “נשמה שנתת לי… ואתה משמרה בקרבי” בנימת התפילה נשמע שהנשמה הטהורה הזאת, נמצאת אצל היהודי כתוספת, וכפי שמסביר גם אדמו”ר הזקן בפרק כט’ שרק אצל צדיק נשמתו האלוקית היא הדומיננטית והשולטת העיקרית. לעומת זאת אצל שאר היהודים היא אכן ברב הזמן לא נמצאת בגילוי, ולעתים היא נסתרת כל כך עד שצריך ממש לגלות אותה, אך למרות הכל היא תמיד קיימת.

מציאותה הקבועה של הנשמה האלוקית, גם כאשר היא נסתרת, לעומת מעלתו הגלויה של עם ישראל, נרמזים בשתי שמותיו של יעקב אבינו.

יעקב אבינו הוא האבא האמתי של עם ישראל, כי למרות שגם אברהם ויצחק נקראים אבותינו, מהם יצאו עמים נוספים, לעומת יעקב בחיר האבות שכל בניו המשיכו בדרך ה’, ולכן עם ישראל נקרא דווקא על שמו.

ליעקב אבינו ישנם שתי שמות, יעקב וישראל, את השם יעקב קיבל כבר בלידתו , ולאחר מאבקו עם מלאכו של עשיו קיבל את שמו השני ישראל.

גם אצל אברהם אבינו ראינו ששמו הוחלף מאברם, לאברהם, אך מאז החלפת השם התורה לא מזכירה כלל את שמו הראשון, לעומת זאת אצל יעקב גם לאחר החלפת שמו, מכנה אותו התורה פעם בשם זה ופעם בשם זה, וצריך להבין מדוע?

השם ישראל מורה על גדולה, מלשון שר א-ל, או בהפוך אותיות לי ראש. לעומת זה השם יעקב מסמל את העקב המקום הנמוך ביותר בגוף האדם, אך לעקב הזאת מצטרפת האות י’ שזאת האות הפותחת ראשונה את שם ה’.

דבר זה בא ללמדנו על עם ישראל כולו, לעתים הוא נמצא בדרגה נעלית גלויה כמו שמתבטה בשם ישראל, כמו למשל ביום כיפור שכל עם ישראל מתעטפים בלבן צמים ומתנתקים לחלוטין מעניני החול, לעומת הגויים שממשיכים בעיסוקיהם הרגילים, ולעתים בימים רגילים היהודי הוא בדרגת עקב, וקשה להבחין במעלתו בין אומות העולם. אך גם במצב זה מעלתו הייחודית כחלק אלוקה ממעל ממש קיימת בו באופן נסתר, והוא שונה ונעלה מהגוי.

אחרי שהבנו שיהודי, וגוי שונים במהותם, ושיהודי לעולם לא יוכל לשנות את טבעו מכיון שהוא קיבל את החלק האלוקי שלו בתורשה שאינה ניתנת לשינוי, הגיע הזמן לשאלה כיצד יתכן בכלל להפוך גוי ליהודי?

התשובה לכך, שלא כל גוי שייך בכלל להיות יהודי, בקשר לגרים כתוב: “גר שהתגייר” ולא גוי שהתגייר, כי כדי להתגייר באמת צריך להוולד עם פוטניצאל כזה שרוב הגויים לא נולדו עימו.

על מעמד הר סיני כתוב שנכחו שם נשמותיהם של כל ישראל לדורותיהם, כולל נשמות גרי הצדק האמתיים.

מכך מובן שלא לכל גוי מתאים להתגייר וכדי לבדוק האם גוי זה מתאים לגיור, המבחן לכך נקבע על סמך הסכמתו למתן תורה, רק מי שמוכן לעמוד כמו עם ישראל בשעתו ולומר:

” כל אשר יאמר ה’ נעשה ונשמע” הוא הגר האמתי.

ומי שרצונו להתחבר לעם ישראל נובע מסיבות צדדיות, כמו נישואין, או הטבות שונות, והוא לא מוכן לקבל על עצמו עול מלכות שמים מלא, זאת הוכחה לכך שנשמתו לא הייתה בהר סיני ולכן הוא איינו מתאים כלל לעם ישראל.

 להתחלת הלימוד

(Visited 9 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*