האם להורים יש השפעה על נשמת בנם?

…המשך הספר של נחמה גנוט “מודעות עצמית – תניא”

האם להורים יש השפעה על נשמת בנם?

בפרק ב’ למדנו על היחודיות של נשמת היהודי, אך גם על השוני והדרגות הרבות שישנם בין נשמות של יהודים שונים בעולם.

בפרק זה נראה שההבדלים בין הנשמות נוצרו בתהליך הנקרא סדר השתלשלות, ולא קשור לבחירת ההורים.

בספר הזוהר כתוב שהורים המקדשים את עצמם ומבאים לעולם ילדים בקדושה ובטהרה מסוגלים להביא לבוש קדוש יותר לנשמת ילדם.

הרבי מסביר שההורים יכולים להשפיע רק על “לבוש הנשמה” ולא על עצם הנשמה.

לצורך כך חשוב להבין מהו אותו לבוש שעליו יש לנו ההורים, ובפרט האמהות, יכולת ואחריות להשפיע, מה תורמת הקפדה על טהרת המשפחה, ובמה אנו עלולים לפגוע, אם חלילה לא נקפיד על כך.

“לבוש הנשמה”, זאת הנפש השכלית, במאמרי חסידות רבים מוזכרת הנפש השיכלית, כדבר נפרד, למרות שנפש זאת היא בעצם החלק הנעלה ביותר בנפש הבהמית, הנפש השיכלית היא משמשת נקודת התיווך בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית.

הנפש האלוקית כל רצונה לדבוק בקדוש ברוך הוא על ידי לימוד תורה וקיום מצוותיו. הנפש הבהמית מעונינת בהגשמת משאלות ותאוות גשמיים, כדי שיהיה ניתן לגשר, להחליט ולהכריע בין הנפשות המנוגדות, נמצאת גם הנפש השיכלית. הנפש “שלא משוחדת”, הנפש שמחפשת את האמת .

על הנפש הזאת יש להורים בחירה, האם היא תיהיה קרובה יותר לרצון הנפש האלוקית או הבהמית.

הנפש הזאת היא משמעותית ביותר, היא בעצם האדם הגלוי איתו אנחנו מדברים ועליו אנו מנסים להשפיע, ואת הנפש הזאת יש לנו אפשרות לבחור עבור ילדינו. ככל שנקדש את עצמנו יותר כך נוכל להעניק לילדינו נקודת פתיחה טובה יותר, שתגרום לו לחפש את הדרך הטובה ולהקשיב יותר לנשמתו האלוקית, ופחות לבהמית.

נפש זאת היא אומנם רק הלבוש של הנפש האלוקית, אך מוטלת עלינו אחריות כבדה לדאוג לילדנו לבחירה הטובה ביותר.

על הנפש האלוקית עצמה אין לנו ההורים כל יכולת בחירה, הדבר נקבע על ידי שכולים נעלים ממנו, ואדמו”ר הזקן מציין שלעתים יש מצב שנשמות גבוהות ביותר נולדות לאנשים פשוטים ועמי הארץ, כפי שמוסבר בספר הגלגולים.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*