תניא – האם יש כזה דבר: ” יהודי שלא מאמין”?

…המשך הספר של נחמה גנוט “מודעות עצמית – תניא”

האם יש כזה דבר: ” יהודי שלא מאמין”?

בפרק ב’ מדגיש אדמו”ר הזקן שנשמתו של היהודי היא “חלק אלוקה ממעל ממש”

כמו שכתוב בהקשר לאדם הראשון: “ויפח באפו נשמת חיים”

בתורה כתוב שהקדוש ברוך ברא את כל הנבראים, במאמרו , ויאמר אלוקים… ויהי אור , ויאמר … תדשא הארץ דשא… כפי שמסופר בהרחבה בפרשת בראשית, רק כאשר הגיע אלוקים לאדם, כתוב” ויפח באפו נשמת חיים”

בחסידות מוסבר, שלקדוש ברוך הוא הרי אין גוף, ולכן הדיבור שלו הוא לא הדיבור שאנו חושבים והנשיפה בודאי לא כפי שאנו מדמיניים. אלא הכוונה היא: את כל מעשה שמים וארץ, ה’ עשה באופן של דיבור, כי בדיבור אדם משקיע מעט מאמץ, לעומת זאת את נשמתו של אדם הראשון שהייתה נשמה כללית ולכן גם נשמה יהודית, הוא עשה באופן של נפיחה. בנפיחה משקעים מאמץ ומכניסים אויר בעוצמה רבה הרבה יותרמאשר בדיבור, כך ה’ החדיר בנשמתו של האדם כח אלוקי רב הרבה יותר מאשר בכל שאר מעשה בראשית וכח זה בגדר של נפיחה, קיים בנשמותיהם של כל ישראל.

עובדה זו מסבירה את מה שאמרו חז”ל “כל ישראל מאמינים בני מאמינים”

יהודי לא יכול להיות לא מאמין באלוקים כי אלוקים הוא חלק ממנו עצמו, יהודי חש את האלוקות בתוכו פנימה, ולכן הוא לא זקוק לשום הוכחה על כך שיש מנהיג לעולם, כמו שהוא לא זקוק להוכחה שהוא עצמו קיים.

ואכן אדמו”ר הזקן בהמשך ספרו בחלק “שער הייחוד והאמונה” העוסק באמונה בה’, לא מנסה להוכיח שיש בורא לעולם אלא רק מחדד את האמונה הקיימת, ומסביר את אחדות ה’ בעולם.

בימינו לעומת זאת, הרבי מלובביץ, כן ענה לאנשים רבים ששאלו אותו בקשר למציאות הבורא, והוכיח להם באופן שכלי שקיום הבורא, מחוייב המציאות גם על פי שכל.

הרבי התייחס גם לניצולי שואה, שרבים ביניהם טוענים שאחרי השואה הם אינם מאמינים באלוקים, וגם מחרפים בכעס את האמונה.

הרבי אמר  על יהודים אלו שצריך לדון אותם לכף זכות, אבל הסביר שכעס זה הקיים אצלם לא סותר את האמונה הטבעית שלהם באלוקים, אלא דווקא מוכיח אותה.

כי אדם לא יכול לכעוס על מציאות שהוא אינו מאמין בקיומה, ואם הוא כועס אז בודאי שהוא מאמין.

בכל ישראל יש חלק אלוקה ממעל ממש, ולכן כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים.

(Visited 5 times, 1 visits today)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*