“והיו ליהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה”

סגולה לחג הפסח

מצוה לעזור לעניים לפני חג הפסח שני חגים גדולים ונפלאים נתן הקב”ה לעם ישראל בזמן האביב, שני חגים שהם מעצבים את האופי הרוחני והגשמי של התקופה כולה – פורים ופסח. גם הזמן שביניהם הוא זמן מיוחד מאוד, בו שוררת אוירה של התעלות רוחנית ושמחה של מצווה, אוירה שאינה דומה לשום תקופה אחרת בשנה. ובאמת מייד […]

פסח – זמן חרותינו, מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” לכבוד חג פסח – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ להורדת המצגת: