חג הסוכות – שמחה בקבלת עול…

יש שיחה של הרבי לסוכות שמתייחסת לשמחה בקבלת עול דווקא. השמחה קשורה דווקא למיים, למרות שאין בהם שום טעם (תענוג), למרות שהיין הוא זה ש ”ישמח לבב אנוש”, לא עושים מניסוך היין שימחה גדולה, אלא דווקא שמחת בית השואבה, ששואבים את המיים בהם ינסכו על המזבח.  למים אין השפעה משמחת על האדם. למעשה אין מה […]

סוכה או גן עדן?!

חג הסוכות הלך והתקרב, ובכל העיר ברדיצ’וב אין אפילו אתרוג אחד לקיים בו את המצווה. אין אתרוג לצדיק, רבי לוי יצחק, ואין אתרוג אף לאחד מיהודי העיר.   עצוב רבי לוי יצחק וככל שמתקרבים ימי החג, מעמיק צערו. שליחים נפוצו בכל הסביבה. ביקרו בכל השווקים, חיזרו על כל בתי היהודים באיזור, ארבו בדרכים, אולי ייתקלו […]

אמירה של אדמו”ר הזקן בראש השנה

סיפור בראש השנה

באחת השנים, בראש השנה, הלך אדמו”ר הזקן לאמירת ‘תשליך’ כשעמו צועדים גדולי החסידים, האריות שבחבורה.  בתום אמירת ה’תשליך’, פנה אדמו”ר הזקן לחזור לבית הכנסת ועמו הפמליה כולה. לפתע יצא מתוך החבורה הזאטוט מנחם מענדל בן השנתיים, לימים אדמו”ר ה’צמח צדק’, וחזר אל הנהר. מסתבר כי ‘שכח’ להשקות את ה’סוסון’ שלו…  ‘סוסון’ זה לא היה אלא  […]

“יעלה תחנונינו מערב”

יעלה תחנונינו

הניגון “יעלה תחנונינו” מביע תחנונים ובטחון חזק בקדוש ברוך הוא שימלא משאלות עמו-ישראל. הניגון מיוחס לר’ פנחס מקוריץ מושר בידי ר’ שלום חריטונוב. פיוט זה מחובר לפי אותיות הא”ב, כשהוא נפתח באות תי”ו ומסתיים באות אל”ף. בפיוט זה מתואר יום הכיפורים כיום שכולו תפילה, מערב עד ערב, ובקשה אחת לנו, כי תפילותינו תתקבלנה ברצון. לשמיעת […]

“כי הנה כחומר…” – ביצוע מדהים

כי הנה כחומר...

הניגון “כי הנה כחומר…” מנגנים בתפילות ליל יום כיפור וזה גם מנהג ב-770 ובקהילות חב”ד. המילים של הניגון משוות את עם ישראל לחומר ואת הקב”ה ליוצר שהחומר בידו לעשות בו כרצונו והוא הולך ומונה בעלי מלאכה שונים העושים בחומר הנתון בידם כרצונם. כך, בשפע של דימויים, מעצים המשורר את תחושת חוסר האונים של האדם הנתון […]

מה עושים בראש השנה?

מנהגים ראש השנה

ערב ראש-השנה מרבים בסליחות ובצדקה – בערב ראש השנה מרבים באמירת סליחות, ומשכימים לשם-כך לבית הכנסת. כמו-כן מרבים במתן צדקה ביום זה. התרת נדרים – בערב ראש השנה נוהגים לעשות ‘התרת נדרים’, כדי להתיר את הנדרים שאינם זכורים לנו מהשנה שעברה, ומבטלים מראש את הנדרים שייעשו בשנה הבאה. ‘התרת הנדרים’ נעשית בפני עשרה או שלושה מישראל, […]

לפנות להקב”ה לפני ראש השנה

shofar

רבונו של עולם, יש לי משהו לומר לך. ככה, עוד לפני שנכנסים לימים הנוראים, לסליחות ולתפילות ראש השנה ויום כיפור. אתה יודע אלוקיי, בכל שנה אני פותח את המחזור ונפעם מהתפילות שבו, הכל כתוב כל כך נוגע ואמיתי, התפילות שבו מבטאות בצורה הכי טובה את מה שיש לי לומר, לבקש, להתפלל בימים שבהם אתה, אבא […]