המתנה – בואו נדבר “תכל’ס”

אמר האדמו”ר הרש”ב: “יש אשר עובד ה’ עושה חשבון צדק אודות מצבו הרוחני, ומוצא חסרונותיו ומחליט לתקנם. אבל יחד עם זה הוא שמח ומרגיש סיפוק פנימי. הכרת האמת והחלטת התיקון מביאות שמחה ונעימות.”
לקרוא… →

המתנה – חלק רביעי

“יש לשאול: כלום זקוק הקב”ה לנסות את האדם בכדי לדעת מה היא מידת יושרו וצדקתו? והרי כבר מראש יודע הוא את אשר יהיה בסוף ובמה יבחר האדם!
אלא: על ידי שאדם עומד בניסיון, מגיע הוא לבחינת “דעת” באלוקות, ככתוב: “כי מנסה ה’ אלוקיכם אתכם – לדעת”. לקרוא… →

המתנה – חלק ראשון

בעיות קשב וריכוז חלק ראשון

יחי המלך המשיח! תכניות, תכניות….   [note]מדברי האדמו”ר המהר”ש ביחידות לאחד מחסידיו: “חשבון הנפש צריך להיות אמיתי. אין לו לאדם להתעלם מחסרונותיו ולהקל על עצמו, ואין לו להתעלם ממעלותיו ולהקשות לקרוא… →