דבר מלכות פרשת נוח

השבת שלנו היא שבת כללית, הכוללת בתוכה את כל ימי השנה כולם. למעשה זה השבוע הראשון שמורכב כולו מימי חול, ואומר הרבי שזה הזמן לעשות תשובה. לא כמו בחודש אלול- חשבון נפש על כל מחשבה דיבור ומעשה, אלא תשובה מעשית, אחרי שהעמדנו את עצמינו בפרשת בראשית, באופן בו רוצים להיראות כל השנה, לוודא שאנו עומדים […]

מטות מסעי – שיחת דבר מלכות

דבר מלכות👑 🌟פרשות מטות מסעי, שבת חזק ספר במדבר🌟 ישנו קשר מהותי בין התוכן הרוחני של השבת, והזמן בו היא חלה. השבת נקראת שבת חזק, הזמן 3 השבועות, המבטא (לכאורה) חולשה של עם ישראל, איך זה מתחבר? ניתן היה לחשוב שזה בדיוק העניין, בגלל שהזמן כל כך קשה ניתנת לנו שבת עוצמתית לשאוב ממנה כוחות. […]

“עשה כאן ארץ ישראל”

סיפור מלפני כמאה שנה על חסידי בריסק

השבוע מלמד אותנו הרבי לחיות עם הגורל. בפרשתינו מסופר על חלוקת הארץ לשבטים. לכל שבט יש את הנחלה שלו בארץ, והציווי האלוקי הוא לחלק את הארץ על פי הגורל. התהליך נעשה באופן הבא: חלקו את שטח ארץ ישראל ל12 חלקים, 12 נחלות, והניחו את שמות הנחלות בכלפי. כתבו את שמות 12 השבטים על פתקים ואותם […]

פרשת נח בעיניה של אישה

מספר של נחמה גרייזמן “בעיניה של אישה” נח פרשת השבוע העוסקת בנח – כפי שהיא מבוארת בתורת החסידות – מכילה כמה הארות פסיכולוגיות שהן רלוונטיות מאד לימינו. כידוע לכולנו, הפסיכולוגיה הטובה ביותר נמצאת בתורה. (מכיוון שהקב”ה הוא הפסיכולוג הטוב ביותר; כפי שמציינת התורה, “אני ה’ רופאך” – רפואת הגוף ורפואת הנפש). רובה של פרשת נח […]

מספר 8 מעל הטבע

מה המיוחד במספר שמונה? ומה הוא מסמל? הרב טוביה בולטון במדורו השבועי על פרשת השבוע משיב לשאלה באמצעות סיפור

מאמר “דבש מלכות” – פרשת כי תצא

פרשת כי תצא

מאמר “דבש מלכות” פרשת כי תצא – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ זה לעומת זה בכל שבת אנו קוראים בתורה 2 פרשיות: בשחרית קוראים את הפרשה השייכת לשבוע שחלף, ובמנחה את תחילת הפרשה שנקרא בשבת הבאה. השבת נקרא בשחרית את פרשת “כי תצא” ובמנחה את […]

להפוך את הרע לטוב

פרשת השבוע

פרשת בלק על יסוד הנאמר במשלי “שם רשעים ירקב“, הורו חז”ל, שאל לו לאדם לקרוא לבנו בשם של אדם רשע. לאור זאת מתעוררת שאלה לגבי פרשתנו, שנקראת על שמו של בלק הרשע…?  בלק מסמל כריתה וניתוק מהקדושה. השם בלק, הוא מלשון “בולקה“, שמשמעותו כריתה ומוות. ומצד שני, רות המואבייה, שממנה יצא דוד המלך, הייתה מצאצאיו […]

טענת קורח לאור החסידות

פרשת קורח

איתא ב”סדר עולם” (הובא ברשב”ם ותוס’ ב”ב קיט, א) שמחלוקת קרח פרצה לאחר מעשה המרגלים, כלומר אחרי תשעה באב בשנה השנית. וצריך להבין, הלוא משה ואהרן כבר כיהנו בפועל מאז חנוכת המשכן בר”ח ניסן, וגם מינויו של אליצפן בן עוזיאל לנשיא הקהתי כבר היה בחודש אייר, ומדוע זה המתין קרח עם תלונתו עד לאחר תשעה באב? אלא הדבר […]