ניגון קול ביער

הניגון קול ביער הינו ניגון השתפכות הנפש על גלות השכינה וגלות ישראל. יש בו ארבעה בתים כשבין כל בית ישנו פזמון. כל בית מושר בשלוש שפות; לשון-הקודש, אידיש ואוקראיינית. לפי המסורה היה הסבא משפולי (או באידיש ה”שפאלער זיידע”) מנגן ניגון זה קודם קריאת שמע שעל המיטה או לפני תיקון חצות. מילות הניגון הם (בלה”ק ובאידיש): […]

ניגון של אדמו”ר הזקן ארבע בבות

ארבע בבות הוא הניגון החשוב והעמוק מבין ניגוני חסידות חב”ד. את הניגון חיבר אדמו”ר הזקן בהיותו אצל רבו, המגיד ממעזריטש. לניגון ארבעה ‘בתים’ המכונים בבות, המקבילים לארבעת העולמות הרוחניים; אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. כל תנועות הניגון מכוונות לעניינים רוחניים ולכן נזהרים חסידי חב”ד לנגנו בדייקנות גדולה ורק במועדים וזמנים שמחה מיוחדים. משמעות הניגון הניגון בנוי […]

הניגון המרגש של רבי הלל מפאריץ’

ניגון של רבי הלל מפאריטש בביצוע מרגש של כנר חבדי מפורסם ר’ מורדכי ברוצקי רבי הלל הלוי מ’פאריטש’ היה מגדולי חסידי משפיעי חב”ד לדורותיהם, היה חסיד של אדמו”ר הזקן, אדמו”ר האמצעי והצמח צדק. נולד לאביו ר’ מאיר מאליסאוו בשנת תקנ”ה. בעיירה חומץ מילדותו שקד על לימוד התורה ונקרא “העילוי מחומץ”. למד אצל בעל ה”בת עין”, […]

“יעלה תחנונינו מערב”

יעלה תחנונינו

הניגון “יעלה תחנונינו” מביע תחנונים ובטחון חזק בקדוש ברוך הוא שימלא משאלות עמו-ישראל. הניגון מיוחס לר’ פנחס מקוריץ מושר בידי ר’ שלום חריטונוב. פיוט זה מחובר לפי אותיות הא”ב, כשהוא נפתח באות תי”ו ומסתיים באות אל”ף. בפיוט זה מתואר יום הכיפורים כיום שכולו תפילה, מערב עד ערב, ובקשה אחת לנו, כי תפילותינו תתקבלנה ברצון. לשמיעת […]

“כי הנה כחומר…” – ביצוע מדהים

כי הנה כחומר...

הניגון “כי הנה כחומר…” מנגנים בתפילות ליל יום כיפור וזה גם מנהג ב-770 ובקהילות חב”ד. המילים של הניגון משוות את עם ישראל לחומר ואת הקב”ה ליוצר שהחומר בידו לעשות בו כרצונו והוא הולך ומונה בעלי מלאכה שונים העושים בחומר הנתון בידם כרצונם. כך, בשפע של דימויים, מעצים המשורר את תחושת חוסר האונים של האדם הנתון […]

ניגון “בני היכלא” של אדמו”ר הזקן

https://youtu.be/S-ZV153Gkiw יום כ”ד בטבת  – הסתלקות אדמו”ר הזקן מייסד חסידות חב”ד ומחבר ספר התניא ושולחן ערוך הרב. הפתגם היומי מלוח היום יום – כ”ד בטבת הסתלקות אדמו”ר הזקן בכפר פיענא במוצאי שבת קודש פרשת שמות תקע”ג. ומנוחתו כבוד בעיר האדיץ. אבי אדוני זקני מורי ורבי שאל את הצמח צדק: מה רצה הסבא בדרכי החסידות ומה […]

ניגון “הנרות הללו”

ניגון “הנרות הללו” – ביצוע מרגש הניגון הנרות הללו הוא על תפילת השבח וההודיה אותו אומרים לאחר הדלקת נרות חנוכה. ניגון זה שרו לראשונה החסידים של אדמו”ר מהר”ש בתקופת חוליו, בה היה יוצא לקהל רק לעיתים רחוקות. החסידים הלחינו במיוחד ניגון ארוך מכיון שרצו לשהות במחיצתו כמה שיותר זמן. גם כיום נוהגים לשיר זאת וביחוד […]

ניגון “פדה בשלום נפשי…”

ניגון פדה בשלום

בשעה שבאו להודיע לאדמו”ר הזקן על גאולתו, אחז במילים פדה בשלום נפשי שבפסוק י”ט בפרק נ”ה בתהלים. חסידים הלחינו שיר על קטע זה בתהלים אותו הם שרים בי”ט כסלו – חג הגאולה. יש אומרים שהשיר הולחן ע”י חסידי האדמו”ר האמצעי, וי”א שהוא הולחן מאוחר יותר. תחילת הניגון הוא בתנועה רגועה בשירת הודיה לקדוש ברוך על […]