תפילין מחיר – למה יש הבדלים כל כך גדולים במחירים של התפילין?

הנה מתקרב בר המצווה של הבן או הנכד וההתרגשות גוברת, הנה הוא כבר לא ילד והוא אוטוטו נכנס לגיל מצוות המסמל שאישיותו מתחילה להתעצב והוא כבר יכול לקבל עליו אחריות לקרוא… →

“והיו ליהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה”

סגולה לחג הפסח

מצוה לעזור לעניים לפני חג הפסח שני חגים גדולים ונפלאים נתן הקב”ה לעם ישראל בזמן האביב, שני חגים שהם מעצבים את האופי הרוחני והגשמי של התקופה כולה – פורים ופסח. לקרוא… →