“היום יום” בעברית: יכח’ חשון – ה’ כסלו

בעברית אוצר של פתגמים חסידיים מעוררי השראה ששובצו בלוח השנה של שנת תשז חשוון”ג (1943) לכל אחד מימות השנה הלוח במקורו לוקט וחובר על ידי הרבי מליובאוויטש מתוך כתבי חותנו לקרוא… →

“היום יום” בעברית: יכא’ – כז’ חשון

בעברית אוצר של פתגמים חסידיים מעוררי השראה ששובצו בלוח השנה של שנת תשז חשוון”ג (1943) לכל אחד מימות השנה הלוח במקורו לוקט וחובר על ידי הרבי מליובאוויטש מתוך כתבי חותנו לקרוא… →