יום הסתלקותו של אדמו”ר האמצעי

לפני הסתלקותו רמז אדמו”ר האמצעי על כך לחסידים באומרו על שנת תקפ”ח שיהיו בהם גזירות. בהזדמנות אחרת אמר שכשאביו, אדמו”ר הזקן, נלקח לפטרבורג בפעם השניה, בהיותו בגיל 54 ובחר בייסורים וכפי הנראה לקרוא… →

ואז שאל הרבי: “היו לך עוד שאלות?”

מספרת יהודית פישמן כשהייתי בגיל העשרים, ביקשתי להיפגש עם הרבי מליובאוויטש מה”מ כדי לשוחח עמו על נושא אישי שהציק לי זה תקופה ארוכה. כשהגיע היום המיועד נסעתי לברוקלין שבניו-יורק, למשרדו לקרוא… →