הלכות בורר בסעודת שבת – חלק ו’, סיום

דינים שונים בבורר א. מותר לברור לצורך בהמה, חיה ועוף, אך בתנאי שמזונותיהם עליו. אבל אם אין מזונותיהם עליו – אסור לברור בשבילם ב. פירות שנתפזרו במקום מלוכלך, כמו מקום לקרוא… →