פרשת בשלח, “דבש” מלכות

733 צפיות

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת בשלח – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות.

עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ

קדימת הנשים לאנשים

אחד מחידושיו של הרבי הריי”צ (רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם) היה התמסרותו לפעול ולהשפיע על נשי ובנות ישראל (מה שעד אז היה מוגבל ביותר, ובפרט לנשיא בישראל), מתוך הדגשת מעלתן המיוחדת, הבאה לידי ביטוי הן בהיסטוריה היהודית, והן בהשפעתן הממשית על צביון ביתן הפרטי, וממילא על עם ישראל כולו:
אנו מוצאים כי בעניינים עיקריים, השייכים לכלל ישראל, קדמו הנשים לאנשים: במתן תורה – מצווה ה’ את משה לומר את הצווים קודם לנשים, ורק אחר כך לגברים, ובנדבת המשכן – מציינת התורה כי הנשים הביאו את תרומתן לבניית המשכן לפני הגברים ותרומתן הייתה העיקר בתרומה למשכן.
אולם לא רק עניין של קדימה בזמן יש כאן, אלא שבשני עניינים עיקריים אלו קדמו הנשים לגברים גם מבחינת מעלתן: במתן תורה – כאשר הנשים סרבו לתת את הזהב של תכשיטיהן לעשיית העגל (שהוא ההפך ממתן תורה) בעוד למשכן נתנו אותו ברצון, ובבניית המשכן – כאשר הנשים טוו את צמרן של העיזים במומחיות יוצאת דופן, בעוד העיזים בחיים, והצמר מחובר לגופן, דבר שהוסיף באיכות ויופי היריעות אותן טוו.
אולם המעלה המיוחדת ביותר של הנשים קשורה לגאולה: הן על גאולת מצרים, והן על הגאולה העתידה נאמר כי הן בזכות ‘נשים צדקניות’ שיש בדור. ולא עוד אלא שבגאולה תתגלה מעלתן של הנשים על האנשים כמו שכתוב “נקבה תסובב גבר” וכן “אשת חיל עטרת בעלה”, ובגלל שאנו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, לכן התמסר כל כך הרבי הריי”צ לפעול ולהשפיע על הנשים.

לקריאת המשך המאמר  ולהורדה:

להורדה

כדי לראות את המצגת בצורה מקורית תלחצי על הקישור הבא:

להורדה

כתיבת תגובה