הלכה – להבדיל כלי בישול לבשר ודגים

מאת הרב יוסף יצחק בלינוב, רב מרכז בני ברק

איך להבדיל כלי בישול לבשר ודגים

tick

האם יש צורך לייחד כלי בישול נפרדים לבשר ולדגים?

תשובה: כלי בישול למיניהם שניתן לנקותם היטב, מותר לרוב הפוסקים לבשל בהם בשר בכלי של דגים וכן דגים בכלי של בשר, אחרי שטיפה טובה של הכלי בין בישול לבישול, גם כאשר הכלי הוא “בן-יומו”, דהיינו אפילו שעדיין לא עברו 24 שעות מהבישול הקודם. העיקר להקפיד שיהיה נקי היטב.

אמנם, בהרבה מקומות ומשפחות, נהגו לחשוש לדעת ה”יש מחמירין” שבטור (המובא לעיל), וגם אולי חששו שמא ישכחו פעם לרחוץ היטב את הכלי בין בישול לבישול, ולכן קבלו עליהם לייחד כלי בישול נפרדים לדגים ולבשר.

וכן יש אומרים, שלבשל דגים בתיבול חריף בסיר בשרי יש סכנה, שאין כאן הקולא דנ”ט בר נ”ט (=נותן טעם בר נותן טעם). אך אף אלו שהחמירו, החמירו רק בכלי הבישול ממש, דהיינו הכלי ראשון שעל האש, וכן הכף והמצקת שמכניסים תוך הכלי בישול שעל האש, אך לא בכלי האכילה, דהיינו קערות או צלחות וסכו”ם.

ויש שהחמירו ג”כ שיהיה סכין פרווה (והוא הדין בסכין של מטחנה) לחיתוך הבצל ושאר דברים חריפים עבור הבשר והדגים, ולא לחתוך בצל וכל דבר חריף בסכין בשרי עבור בישול הדגים, וכן להיפך, משום דהוי דוחקא וחריף ובולע.

tick

האם צריך “מטחנה” נפרדת לבשר ודגים?

תשובה: אם מנקים היטב את המטחנה כולל כל אביזריה, בין טחינת דגים לטחינת בשר, ניתן להשתמש באותה מטחנה. אמנם, היות ואת הרשת קשה מאוד לנקות היטב עד שלא יישאר בה כלום מן השימוש הקודם, כדאי מאוד לייחד רשת נפרדת לבשר ולדגים. והרבה נוהגים לייחד גם סכין נפרד.

אך יש הנוהגים, שלא לטחון כלל בשר ודגים באותה מטחנה, משום שהניקוי ביניהם קשה מאוד. גם יש כאלו החוששים לחום המתהווה בעת הטחינה, וא”כ יש בליעה (כמבואר לעיל בתשובה א’ לגבי כלי בישול) גם לאחר שעברו 24 שעות בין טחינה לטחינה, משום שהחשש הוא על משהו בעין שנותר מן הטחינה הקודמת.

לפי דעה זו, הרי שגם מחבת, מסוג שקשה לנקות היטב, ושאר כלים כיוצ”ב, רצוי מאוד לייחד בנפרד לבשר ובנפרד לדגים.

tick

האם יש חילוק בין כלים במטבח פרטי לכלים של מטבח ציבורי (מוסד, אולם, וכיוצ”ב)?

תשובה: עפ”י המבואר לעיל מובן, שבמקום שאין ניקיון מוחלט בין בישול (או מטחנה) אחד לשני, רצוי שיהיו כלי בישול וטחינה נפרדים לבשר ולדגים. לכן, במטבח ציבורי, כגון מוסד, אולם וכיו”ב, אשר לא תמיד ניתן להקפיד על שטיפה וניקוי יסודיים עד בלי השאיר שריד ממש מן הבישול הקודם, מה גם כשהדבר מסור בידי פועלים נוכרים, מומלץ מאוד שיהיו כלי בישול וטחינה (וכן מצקת וכו’ כנ”ל) נפרדים לבשר ולדגים.

tick

מה דין הכלי אשר בטעות בישלו בו בשר ודגים ביחד?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים, יש אומרים שצריך הגעלה (כן שיטת התפארת למשה ומובא בפתחי תשובה ס”ק ג’ ובברכי יוסף להחיד”א שיורי ברכה אות ז’) ויש אומרים שאין צריך הגעלה, רק להמתין מעת לעת, שהיינו 24 שעות, ואח”כ מותר להשתמש בכלי.

למעשה: מורה מו”ח הרב אב”ד דב”ב שליט”א להלכה, להגעיל הכלי כדעת התפארת למשה, וכ”נ משו”ת שבט הלוי ח”ו סימן קי”א.

tick

 האם יש להקדים אכילת דגים לפני בשר או להיפך?

תשובה: בשו”ע ורמ”א לא מפורש, אלא שלא לאכול בשר ודגים ביחד, והרמ”א כתב שיש לאוכלם “זה אחר זה”, אך לא ביארו איזה מהם יש להקדים. אך בליקוטי תורה לכ”ק אדמו”ר הזקן בעל התניא ושו”ע הרב, פרשת בהעלותך דף ל”ג טור ב’ כתב: “ולכן מנהג ישראל לאכול דגים קודם בשר”, יעו”ש הטעם עפ”י חסידות וקבלה.

 לקוח מאתר שטורעם.נט

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)