מהו גודלו של נס החנוכה?

גודלו של נס החנוכה

  חג החנוכה נתקן לזכר שני ניסים: נס של פך השמן ונס של ניצחון המלחמה. ואף שנס של ניצחון המלחמה הוא גם כן נס גדול ועצום – אך בוודאי עיקר הטעם של החג הזה הוא נס של פך השמן, כידוע. בעניין הזה הגמרא אומרת במסכת שבת (כא ע”ב), שבשנה הבאה אחרי הניצחון והנס של מנורת […]

“והיו ליהודי צרכי פסח בהרחבה גדולה”

סגולה לחג הפסח

מצוה לעזור לעניים לפני חג הפסח שני חגים גדולים ונפלאים נתן הקב”ה לעם ישראל בזמן האביב, שני חגים שהם מעצבים את האופי הרוחני והגשמי של התקופה כולה – פורים ופסח. גם הזמן שביניהם הוא זמן מיוחד מאוד, בו שוררת אוירה של התעלות רוחנית ושמחה של מצווה, אוירה שאינה דומה לשום תקופה אחרת בשנה. ובאמת מייד […]

סיפורים קצרים – לחג פורים

סיפורים קצרים לחג פורים

    הדרך המקורית להצלת המדינה  רבי אלעזר רוקח מאמשטרדם, בעל ה”מעשה רוקח” – היה נערץ ומכובד בעיני מלכות הולנד. שנה אחת, כטוב לבו ביין במשתה הפורים – נכנסו אליו רצים דחופים מאת המלכה, לעורר אותו לבקש רחמים על הארץ ויושביה, כי הסכר הגדול נפרץ והשטפון מאיים להציף את כל המדינה כולה. כשמוע רבי אלעזר […]

הלכות ומנהגים של חמישה עשר בשבט

חמישה עשר בשבט

ישנה אימרה ידועה של רבי חיים מצאנז, שהחל מראש חודש שבט ועד אחרי חג הפסח – כל שבועיים יש חג או מועד מסוים לעם ישראל! והיינו שראש חודש שבט – זה כבר יום חגיגי, כי הרי כל ראש חודש הוא יום מיוחד בכמה עניינים, ואינו חול גמור. שבועיים אחרי ראש חודש שבט – חמישה עשר […]

למה אין מסכת חנוכה בתלמוד?

מסכת חנוכה

ידועה השאלה, מדוע אין במשנה מסכת על חנוכה? ואף על פי שענייני חנוכה אמנם מופיעים במשנה ובגמרא, במסכת שבת – אך אין בש”ס מסכת שלימה, שתהיה כל כולה מקודשת רק לענייני חנוכה. והרי על פורים יש לנו מסכת, זוהי מסכת מגילה! אבל חנוכה – מה נשתנה? בדברי האחרונים אנו מוצאים כמה תירוצים על זה. יש […]

חג הסוכות – שמחה בקבלת עול…

יש שיחה של הרבי לסוכות שמתייחסת לשמחה בקבלת עול דווקא. השמחה קשורה דווקא למיים, למרות שאין בהם שום טעם (תענוג), למרות שהיין הוא זה ש ”ישמח לבב אנוש”, לא עושים מניסוך היין שימחה גדולה, אלא דווקא שמחת בית השואבה, ששואבים את המיים בהם ינסכו על המזבח.  למים אין השפעה משמחת על האדם. למעשה אין מה […]

סוכה או גן עדן?!

חג הסוכות הלך והתקרב, ובכל העיר ברדיצ’וב אין אפילו אתרוג אחד לקיים בו את המצווה. אין אתרוג לצדיק, רבי לוי יצחק, ואין אתרוג אף לאחד מיהודי העיר.   עצוב רבי לוי יצחק וככל שמתקרבים ימי החג, מעמיק צערו. שליחים נפוצו בכל הסביבה. ביקרו בכל השווקים, חיזרו על כל בתי היהודים באיזור, ארבו בדרכים, אולי ייתקלו […]

אמירה של אדמו”ר הזקן בראש השנה

סיפור בראש השנה

באחת השנים, בראש השנה, הלך אדמו”ר הזקן לאמירת ‘תשליך’ כשעמו צועדים גדולי החסידים, האריות שבחבורה.  בתום אמירת ה’תשליך’, פנה אדמו”ר הזקן לחזור לבית הכנסת ועמו הפמליה כולה. לפתע יצא מתוך החבורה הזאטוט מנחם מענדל בן השנתיים, לימים אדמו”ר ה’צמח צדק’, וחזר אל הנהר. מסתבר כי ‘שכח’ להשקות את ה’סוסון’ שלו…  ‘סוסון’ זה לא היה אלא  […]

מתן תורה – מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” לכבוד חג שבועות – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות.   להורדת המצגת:    

המאמר “בחודש השלישי”

  מאמר “בחודש השלישי“ מספר “תורה אור” לאדמו”ר הזקן, ספר שמות תחילת פרשת יתרו בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני. הנה נאמר סתם ביום הזה ולא פי’ באיזה יום רק חז”ל דרשו שהוא בר”ח. כתי’ הכא ביום הזה וכתיב התם החדש הזה לכם. ולהבין למה נק’ ר”ח בכתוב בלשון […]