ואז שאל הרבי: “היו לך עוד שאלות?”

מספרת יהודית פישמן כשהייתי בגיל העשרים, ביקשתי להיפגש עם הרבי מליובאוויטש מה”מ כדי לשוחח עמו על נושא אישי שהציק לי זה תקופה ארוכה. כשהגיע היום המיועד נסעתי לברוקלין שבניו-יורק, למשרדו לקרוא… →

סיפור מרגש עד כמה לרבי נוגע וחש כל יהודי ויהודי באשר הוא

הסיפור סופר בכינוס השלוחים האחרון מפי האיש הקשור לסיפור גופא הרופא הדתי: היה ילד, שלמד בת”ת בארה”ב, והיה מאוד מופנם. בשל טבעו, היה מתבודד, דבר שגרם לו פערים חברתיים וגם לקרוא… →