סיפורה של נשמה אחת. נעים (?) להכיר – פרק חמישי

לפרקים הקודמים “סיפורה של נשמה אחת” חיים התהלך בדירתו קדימה ואחורה, לכוד כארי בסורג.  המכתב המונח על השולחן טילטל את עולמו. כבר עברו שעתיים מאז ששליח הדואר הרשום ביקש ממנו לקרוא… →

אמירה של אדמו”ר הזקן בראש השנה

סיפור בראש השנה

באחת השנים, בראש השנה, הלך אדמו”ר הזקן לאמירת ‘תשליך’ כשעמו צועדים גדולי החסידים, האריות שבחבורה.  בתום אמירת ה’תשליך’, פנה אדמו”ר הזקן לחזור לבית הכנסת ועמו הפמליה כולה. לפתע יצא מתוך לקרוא… →