מתן תורה – מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” לכבוד חג שבועות – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות.   להורדת המצגת:    

פסח – זמן חרותינו, מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” לכבוד חג פסח – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ להורדת המצגת:

פרשת נצבים וילך, מצגת “דבש”

ניצבים וילך

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת נצבים וילך – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ “בג המלך – פת וילך” את פרשת ניצבים, תמיד קוראים בתורה בשבת שלפני ראש השנה. לפעמים יחד עם פרשת וילך, ולפעמים פרשת וילך נקראת בנפרד אחרי ראש השנה. גדולי ישראל נתנו לנו […]

פרשת כי תבוא, מצגת “דבש”

מצגת כי תבוא

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת כי תבוא – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ לא רק אומרים “עושים” תודה בפרשתינו אנו מוצאים את הציווי על מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש. ביכורים מלשון “בכור” הפירות הראשונים והטובים מכולם, הם המובאים לביכורים. בכך אנו מביעים את הכרת […]

פרשת כי תצא, מצגת “דבש”

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת כי תצא – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ זה לעומת זה בכל שבת אנו קוראים בתורה 2 פרשיות: בשחרית קוראים את הפרשה השייכת לשבוע שחלף, ובמנחה את תחילת הפרשה שנקרא בשבת הבאה. השבת נקרא בשחרית את פרשת “כי תצא” […]

פרשת שופטים, מצגת “דבש”

מצגת פרשת שופטים

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת שופטים – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ עם שוטר, או בלי שוטר? בפתיחת פרשתנו כתוב: “שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך”, ובהקשר לכך, ביעוד הגאולה כתוב: “ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה” (ישעיהו א, כו), וכן אנו אומרים בתפילה: “השיבה […]

פרשת ראה, מצגת “דבש”

ראה

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת ראה – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ למה “ראה” באלול? את פרשת ראה קוראים תמיד או בשבת מברכים אלול, או בשבת ראש חודש אלול. ולכאורה הרי ראשי התיבות אלול – הם “אני לדודי (ואחר כך) ודודי לי”, כלומר עניינו […]

פרשת עקב, שני סוגי חשבון נפש

מצגת דבש - פרשת עקב

מצגת שבועית של “דבש מלכות” פרשת עקב – טעימת “דבש” קטנה של דבר מלכות. עיבוד מתוך תרגום מאידיש של שיחת הרבי מליובאוויטש מה”מ שני סוגי חשבון נפש בכמה שנים שבת פרשת עקב היא שבת מברכים חודש אלול. חודש אלול, החודש האחרון של השנה, הוא חודש חשבון הנפש על השנה כולה. מה מלמד אותנו עצם העניין […]