אימרה חסידית שווה חיוך- פרשת שמיני

אוצר חידודים, הברקות ואמרות שנונות. אסף וחיבר אליעזר זלמנוב, קראון הייטס סימני טהרה… אצל בהמות וחיות “מפריס פרסה” ו”מעלה גרה” הם סימני טהרה. גם אצל בעל-הבית המארח אצלו אורחים משמשים לקרוא… →