המאמר “בחודש השלישי”

Sunflower Field with setting Sun in Background, nice Sunburst and Sunbeams

למוד המאמר “בחודש השלישי“:  ללמוד גם הדרוש בחודש השלישי בתורה אור ולהדגיש שענין זה שייך לכל אחד ואחת מישראל, האנשים והנשים והטף, כל חד לפום שיעורא דילי’ה. (משיחות ר”ח סיון, לקרוא… →

אימרה חסידית שווה חיוך- ראש חודש סיון

חסידים

אוצר חידודים, הברקות ואמרות שנונות. אסף וחיבר אליעזר זלמנוב, קראון הייטס תמונה מ(ספרת) כסף… הרב כהנמן הגיע פעם לביתו של ׳גביר׳ וראה ב׳חדר ההמתנה׳ תמונה של אדם עם הדרת פנים, לקרוא… →