סיפורה של נשמה אחת. נעים (?) להכיר – פרק חמישי
הלכות בורר בסעודת שבת – חלק ה’
סלט חצילים ופלפלים בתנור

על האתר

 כאשר בנ”י קיבלו את התורה פנה הקב”ה (באמצאות משה), דווקא אל הנשים קודם ואח”כ אל הגברים כמו שנאמר:“כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל”.”כה תאמר לבית יעקב”, אלו הנשים

 למה פנה אל הנשים בראשונה הרי תפקיד לימוד התורה לכאורה וקיום המצוות מופנה במיוחד לגברים?

מסביר הרבי שליט”א  על כך: שקבלת עול קיום המצוות ולימוד התורה בכוח הנשים שישפיעו על בעליהן לקיימן! מכך אנו רואים מה כוחה של האישה. דווקא האישה עם כל זה שהיא צריכה לשמוע ולציית לדברי בעלה יש בידה הכוח להשפיע הן ברוחניות והן בגשמיות על בעלה ובני ביתה!

 וכדברי הרבי:

תפקידה ומעלתה של האישה הוא לא רק בתחום ההשפעה אלא גם בתחום: “החל ממצות הדלקת נרות שבת ויום-טוב, שעל ידי זה נעשה הבית כולו מואר באור של קדושה, ועל דרך זה בנוגע לכשרות האכילה ושתייה, עד כדי כך שנעשה חלק (מההווי), ומבשרם של כל בני הבית”.

תפקיד האישה בכללות בגאולה:

לנשים בדור שלנו יש שליחות מיוחדת, אנו בעצם כמו שנאמר במדרשי חז”ל אותן נשמות של דור יציאת מצרים וכשם שאז עבדנו ללא לאות ובלי התמרמרות ובזכותן של הנשים הצדקניות שלא הולכו שולל, עבדו באמונה תמימה וגם התמסרו עם כל עבודתן בפרך, גידלו וילדו ילדים ללא לאות (כשם שכתוב במדרשים שלכל משפחה היו למעלה מחמישים נפש ילדים כי בכל הריון היה ששה נפשות בכרס אחת!), זכו לכך שבזכותן נגאלו כל בנ”י ישראל!

ובכן אותן נשמות התגלגלו לדור שלנו, כפי שהרבי אומר באחת השיחות, ומבואר בכתבי האריז”ל, כי ביהודים שבדור הזה התגלגלו נשמותיהם של היוצאים ממצרים.

ולכן אותו כח של מסירות נפש של אז כן גם ניתן לנו כיום, כי אנחנו אותן נשמות ולכן יש בנו הכח שבזכותינו ניגאל כל בנ”י מגלות זו.

אחד הדברים הנפלאים  שהרבי  אומר שאנו כבר נמצאים בזמן הגאולה אלא רק עלינו לפקוח את העיניים ולראות זאת !

איך אנו הנשים הפשוטות יכולות לפקוח ולראות את מה שאלפי דורות לא ראו והשתוקקו להן? אז הרבי שליט”א אומר בשיחותיו, שדווקא ע”י לימוד התורה ובמיוחד לימוד עניני גאולה ומשיח, נוכל פתאום לגלות שאנחנו כבר  בגאולה, וחוזים ורואים את נפלאות הגאולה ולא רק אנחנו אלא בזכותנו יוכלו כל בני ישראל לראות ולהיגאל מהמחשבה שבה אנו עוד בגלות לראות ולהיפקח שאנו בגאולה !

לכל אחד ובמיוחד אנו כנשים, יש רגע שרוצים לנוח מן המרוץ שלא פוסק אנו הנשים רוצות לנוח מן העמל עם כל מעלותינו הנעלים והמיוחדים, של בישול, אפיה, שטיפה, גיהוץ וכן’ והיריעה לא נגמרת…. אז כל אחת מנסה באופן אחר לנפוש אחת במנוחה על המיטה, אחת לצאת לקניות (סוג של מנוחה), אחת הולכת לקורס, ואחת לשחייה, כל אלו סוגים של מנוחה ובמיוחד הנאה ותענוג המועילה אך ורק לגוף.

אך יש סוג של מנוחה אשר מועילה הן לגוף והן לנשמה. הנשמה צריכה גם כן תענוג ואיך אותה נשמה הנמצאת בתוכינו מקבלת תענוג? ע”י חכמת  לימוד התורה.

אז בואו נשים היכנסו אל אתר זה ותקבלו מנוחה ומצבר לקראת המשימה הבאה ובמיוחד לקראת המשימה הכי חשובה לפקוח את עינינו ולזכות לגילויים הנשגבים אותם במשך דורות השתוקקו ואותם אנו נחווה ונחוש כבר מרגע זה ממש!

ונסיים בדברי הרמב”ם מה שיהיה בימות המשיח  “לא יהיה עסק העולם כולו אלא לדעת את ה’ בלבד “, וזאת ע”י לימוד התורה, אז כדאי לנצל כל רגע ממש למשימה הגדולה לראות בעייני בשר את הגאולה.