“וימררו את חייהם בעבודה קשה”…

1440409_37381246

ממשיכים בעקשנות בדרך לגאולה “וימררו את חייהם בעבודה קשה”. בתורת החסידות מוסבר שכשם שישנה עבודה פיזית קשה בחומר ובלבנים כך קיימת עבודה ויגיעה מרובה ברוחניות ובנפש של כל אדם. “וימררו לקרוא… →